Rynek systemów zarządzania siecią (NMS) za 5 lat będzie wart ponad 10 mld dol. wobec 6,17 mld dol. w 2018 r. Średnio przychody mają zwiększać się o 10,6 proc. co roku - według MarketsandMarkets.
 
Jako główne czynniki wzrostu wymieniono konieczność nadzoru nad bezpieczeństwem sieci, potrzebę utrzymania jakości usług oraz priorytetów ruchu (QoS). Inwestycje w zarządzanie są związane także w rozwojem infrastruktury sieciowej oraz optymalizacją operacji biznesowych.
 
Co istotne, zgodnie z prognozą MŚP osiągną najwyższą stopę wzrostu w obszarze inwestycji w NMS w najbliższych latach. Będą potrzebować systemów zarządzania, aby usprawnić swoją infrastrukturę sieci, a tym samym własną działalność biznesową. Problemem, z którym muszą sobie radzić, jest rosnąca złożoność infrastruktury i coraz większy ruch sieciowy.
 
Jeśli chodzi o branże, analitycy spodziewają się największego wzrostu popytu w sektorze medycznym, ponieważ bezproblemowa łączność sieciowa stała się niezbędnym elementem systemu opieki. Ze względu na poufne dane o pacjentach, jakimi dysponuje opieka zdrowotna, poprawę zarządzania siecią wymuszają też regulacje prawne.