Zdaniem Michała Kanownika, prezesa ZIPSEE „Cyfrowa Polska”, wprowadzone zmiany, uwzględniają uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez przedsiębiorców w trakcie konsultacji społecznych. W jego ocenie najważniejsza poprawka to skrócenie z 90 do 60 dni terminu, w którym fiskus będzie zobowiązany do wydania postanowienia o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek zwykły podatnika.

Dobrym rozwiązaniem, w opinii Związku, jest też ograniczenie katalogu sytuacji, w których urząd skarbowy będzie zobowiązany do odmowy przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT na rachunek zwykły. Organ podatkowy nie będzie mógł, na przykład, odmówić przedsiębiorcy zwrotu podatku ze względu na sam fakt prowadzenia względem niego postępowania lub kontroli podatkowej.

Poza tym ZIPSEE pozytywnie ocenia zapis umożliwiający stosowanie mechanizmu split payment w odniesieniu do zapłaty części zobowiązania wynikającego z faktury VAT. Z aprobatą Związku spotkało się również wprowadzenie możliwości stosowania mechanizmu split payment przy dokonywaniu płatności realizowanych z wykorzystaniem faktoringu. Jak wynika z propozycji Ministerstwa Finansów, będzie to możliwe pod warunkiem, że kwota VAT będzie przelewana pomiędzy rachunkami VAT nabywcy, faktora i faktoranta.

ZIPSEE „Cyfrowa Polska” oczekuje, że Ministerstwo Finansów jak najszybciej upubliczni techniczne wymogi i szczegóły funkcjonowania nowego systemu. Chodzi o to, aby firmy miały wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do nowych obowiązków.