Prace nad ustawą mają na celu wdrożenie przepisów dyrektywy 2014/55/UE w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych. Obligują one zamawiających w państwach członkowskich do przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych. Będą to specjalne e-faktury, tzw. ustrukturyzowane, wystawiane w formacie pozwalającym na ich automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych. Tej roli nie spełnia obecnie używana faktura w PDF – zwracają uwagę prawnicy Kancelarii Prawnej Skarbiec.

Według przyjętych założeń, zamawiający będą mieli obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych od 26 listopada 2018 r., zaś wykonawcy będą musieli je wystawiać w tej formie od 1 listopada 2020 r. Ustawa ma wejść w życie 26 stycznia 2018 r. Wzór faktury ustrukturyzowanej zostanie określony w maju 2017 r.

Ustawowymi regulacjami zostaną objęci zamawiający i wykonawcy oraz koncesjodawcy i koncesjonariusze. Projekt określa zasady wystawiania, wysyłania i odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Wskazuje też możliwości przekazywania drogą elektroniczną innych dokumentów związanych z realizacją zamówień publicznych.

W ustawie zostaną również określone zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego służącego wymianie dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych. Projekt ustawy ma trafić niebawem pod obrady rządu.

Źródło: Newseria