Karol Okoński został nowym sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, a Wanda Buk - podsekretarzem stanu.

Karol Okoński był od czerwca 2016 r. podsekretarzem stanu. Ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i programami cyfryzacji w sektorze usług doradczych, bankowości, usługach pocztowych i administracji. Jego domeną są projekty integracyjne oraz procesy zarządzania zmianą i cyklem wytwarzania oprogramowania. Karol Okoński przez ponad 10 lat (2001-2012) zajmował się projektami IT w Accenture.

Obecnie jest m.in. wiceprzewodniczącym Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC), przewodniczącym Rady Architektury przy KRMC i członkiem Komitetu ds. Europejskich (KSE). Jest też szefem komitetów sterujących kluczowymi projektami ministerstwa, m.in. CEPiK, e-Dowodu, węzła krajowego i transgranicznego, otwartych danych, systemu rejestrów państwowych. Ukończył studia na wydziale zarządzania i ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Wanda Buk, nowa wiceminister, od stycznia 2016 r. pełniła funkcję dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie funduszy europejskich przeznaczonych na cyfryzację kraju.

Wanda Buk odpowiadała za realizację projektów o wartości 10 mld zł, obejmujących m.in.: budowę infrastruktury szybkiego Internetu, rozwój e-usług, cyfryzację administracji. Wcześniej pracowała w kancelariach prawnych, odpowiadając za projekty infrastrukturalne, zajmowała się doradztwem. Zasiada w radach nadzorczych NASK 4 Innovation, NUV i Solid Invest.

Wanda Buk jest m.in. absolwentką wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wydziału francuskiego prawa biznesowego w Université de Poitiers we Francji oraz Międzynarodowych Stosunków Militarnych w Akademii Sztuki Wojennej.