W tym roku firmy szerzej niż w poprzednich latach zamierzają wykorzystywać istniejące inwestycje IT – wynika z badania Red Hat Global Customer Tech Outlook 2018. Jego wyniki pokazują również rosnącą rolę inicjatyw chmurowych.

Dla wielu respondentów optymalizacja i modernizacja istniejących zasobów IT jest największym wyzwaniem i priorytetem na najbliższy czas. Uznało tak 42 proc. badanych. Jedynie 5 proc. więcej za największe wyzwanie wskazało zwiększenie bezpieczeństwa. Wśród innych, najważniejszych wyzwań wymieniono również: automatyzację procesów (36 proc.) oraz integrację danych, procesów i aplikacji (26 proc.). 31 proc. respondentów uważa, że w tym roku priorytetem będzie finansowanie modernizacji istniejących inwestycji IT.

Zdaniem firmy Red Hat, przykładanie tak dużej wagi do optymalizacji i modernizacji zasobów IT jest oznaką budowania bardziej elastycznej infrastruktury przed przystąpieniem do pełnej transformacji cyfrowej. Świadczyć o tym ma również przeznaczanie dużych środków na integrację systemów. Zdecydowana większość, 76 proc., respondentów planuje przeznaczyć przeważającą część budżetu przede wszystkim na integrowanie danych i aplikacji. Inni chcą zainwestować dostępne środki w dostarczanie infrastruktury i usług chmurowych (36 proc.) oraz w tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji (30 proc.).

Wyniki badania pokazuję również, że w 2018 roku będzie rosło wykorzystanie rozwiązań chmurowych. Finansowanie infrastruktury chmurowej było wskazywane przez 36 proc. respondentów jako główny obszar inwestycyjny w 2018 r.  Faworyzowane przy tym jest podejście hybrydowe i wielochmurowe. Większość organizacji, 61 proc., definiuje obecnie swoje infrastrukturalne strategie chmurowe jako hybrydowe. 37 proc. organizacji, które wzięły udział w sondażu, zmierza w kierunku systemów wielochmurowych wdrażając, lub planując wdrożenie,  infrastruktury wielochmurowej w 2018 roku. W zeszłym roku podział przebiegał  pomiędzy chmurami hybrydowymi (30 proc.) a prywatnymi (38 proc.).

Póki co, firmy nie są zainteresowane wdrażaniem najnowszych technologii. Ponad 50 proc. respondentów nie planuje badać ani wdrażać w tym roku rozwiązań sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego. Nieco ponad 40 proc. twierdzi to samo o internecie rzeczy. Większość działów IT traktuje nowo powstające technologie jako wciąż niedojrzałe i nie nadaje im na razie wysokiego priorytetu. Red Hat uważa, że ponieważ technologie te są obszarem wielu innowacji, plany ich wdrożenia mogą pojawić się w przyszłych sondażach.