W I kw. 2015 roku AB wprowadzi do sprzedaży serię przełączników ZTE, urządzenia sieciowe i biurowe, w tym routery, transmitery, modemy, urządzenia do zunifikowanej komunikacji.

Umowa jest konsekwencją wprowadzenia przez producenta nowej globalnej strategii, która koncentruje się na rynku dystrybucyjnym. ZTE rozwija projekty obejmujące takie dziedziny jak inteligentne miasta, inteligentny transport, e-zdrowie, mobilne płatności i in.