ZUS ogłosił przetarg na modyfikację oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w ramach projektu „Dostosowanie systemu KSI do zmian wynikających z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją, a także zmian optymalizacyjnych w programie Płatnik oraz innych aplikacjach interakcyjnych."

Zamówienie podzielono na dwa etapy. Wykonawca musi dostosować KSI do zmian związanych ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz z ich elektronizacją, jak również zmian w programie Płatnik.

Wykonawca musi mieć m.in. doświadczenie w tworzeniu lub modyfikacji funkcjonalności, wspomagających procesy biznesowe, realizowanych z wykorzystaniem łącznie w ramach dwóch usług następujących technologii: IBM z/OS, IBM DB2, IBM Informix, Oracle Tuxedo i Microsoft Windows, w architekturze trójwarstwowej, o wartości co najmniej 5 mln zł brutto.

ZUS przyjmuje oferty do 12 kwietnia br. Termin wykonania całości modyfikacji to 30 września 2019 r.  

Zmiany w przepisach dotyczące skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych wchodzą w życie 1 stycznia 2019 r. Zostanie on ograniczony z obecnych 50 lat do 10 lat (dla nowych pracowników). Nowelizacja pozwala również na częściową cyfryzację akt, co oznacza mniejsze koszty dla przedsiębiorstw. Zmiany mogą stworzyć zapotrzebowanie na świadczenie takich usług cyfryzacji.

W minionym tygodniu ZUS podpisał megakontrakt z Comarchem na utrzymanie KSI. Jego wartość to 242 mln zł.