ZUS zawarł 31 grudnia 2017 r. 2-letnią umowę z IBM Polska, której przedmiotem jest udzielenie licencji na oprogramowanie systemowe IBM wraz z usługami wsparcia. Maksymalne wynagrodzenie koncernu z tego tytułu nie może przekroczyć 60,99 mln zł netto (75 mln zł brutto).

Poprzednia umowa IBM z ZUS, podpisana w 2014 r., opiewała na kwotę 230 mln zł brutto. Z tym że została zawarta na 3 lata.

Według ZUS-u różnic jest więcej. Zakres obu kontaktów nie jest taki sam.

„Nie zakupiliśmy tego rodzaju oprogramowania systemowego IBM, które oceniono jako zbędne.” – wyjaśnia Radosław Milczarski, odpowiedzialny za kontakty z mediami w ZUS.
 
ZUS zrezygnował ponadto z usług wsparcia na tzw. oprogramowanie OTC (oprogramowanie narzędziowe). Jest to związane z tym, ze większość posiadanego przez ZUS oprogramowania OTC objęło wsparcie IBM w ramach wykorzystania rezerwy finansowej, jaka została wygenerowana w umowie z 2014 r. Kwota rezerwy to ok. 5 mln zł netto.
 
Jak tłumaczy przedstawiciel ZUS, zgodnie z umową z 2014 r. ZUS płacił wynagrodzenie za korzystanie z oprogramowania systemowego IBM, w równych ratach obliczonych na podstawie maksymalnej możliwej mocy obliczeniowej, niezależnie od tego, ile tej mocy faktycznie używano. Ponieważ ZUS nie korzystał z maksymalnej mocy, powstała rezerwa finansowa.

W umowie z 2014 r. zgodzono się na zapis, że środki z rezerwy przepadają, jeżeli nie zostały spożytkowane. Jednak kontrakcie z grudnia 2017 r. znalazło się porozumienie dotyczące zagospodarowania środków z rezerwy finansowej, poprzez zakup określonych usług i licencji. Zmieniono również zapisy dotyczące wynagrodzenia koncernu.
 
„W umowie z 2017 r. wynegocjowaliśmy z IBM, że wynagrodzenie należne IBM będzie obliczane na podstawie faktycznie wykorzystywanej przez ZUS mocy obliczeniowej” – informuje Radosław Milczarski.

Poprzedni 3-letni kontrakt wart 230 mln zł obejmował udzielenie licencji i wsparcia oprogramowania IBM, a także różne usługi (m.in. dostęp do danych Mainframe). Od 2012 r. IBM za 200 mln zł modernizował zespół komputera centralnego ZUS.

W ostatnich latach współpraca IBM z ZUS-em nie odbywała się bez wstrząsów. W 2016 r. ZUS unieważnił wygrany przez IBM przetarg na modernizację platformy Mainframe, z ofertą wartą 155,5 mln zł brutto. Rzecznik zakładu wyjaśniał wówczas, że audyt przeprowadzony przez zewnętrznych ekspertów stwierdził brak konkurencyjności w postępowaniu, w związku z tym kwoty zaproponowane w przetargu znacznie przewyższały standardy rynkowe.