Scansource planuje dezinwestycje biznesów generujących ostatnio 623 mln dol. rocznych obrotów. W grę wchodzą oddziały m.in. w Europie, zajmujące się głównie tradycyjną dystrybucją. Celem zmian jest koncentracja na rosnących, wysokomarżowych biznesach oraz na dystrybucji cyfrowej w tych regionach. Niedawne przejęcia wskazują, że chodzi o rozwój chmurowego i usługowego modelu sprzedaży - w lipcu br. Scansource kupił spółkę IntY i jej platformę dystrybucji chmurowej, a wcześniej Canpagno - partnera Salesforce'a, a także Intelisys. VAD wymienia także rynek amerykański, kanadyjski i brazylijski jako miejsca, gdzie trafi więcej środków. Kapitał obrotowy oddziałów, w których Scansource planuje dezinwestycje, sięga 205 mln dol. Czekamy na informacje dystrybutora, czy zmiany obejmą także polski rynek.

Zapowiedź korekty strategii przyszła po ogłoszeniu wyników IV kw. finansowego 2019, które pokazały spadek przychodów o 3 proc., do 960,8 mln dol. Sprzedaż organiczna (wyłączając wpływ przejęć i zmian kursów walut) spadła o 2 proc., głównie w biznesie barcode, security and networking. Zysk operacyjny (w ujęciu non-GAAP) zmniejszył się o 4 proc., przede wszystkim z powodu niższych wolumenów sprzedaży, a zysk netto spadł o 11 proc. "Nie zakończyliśmy roku tak mocno, jak zaczęliśmy" - przyznał CEO Mike Baur. Ogłoszone działania mają zapewnić korporacji wzrost w dłuższym terminie.