HP CloudSystem Matrix łączy w sobie serwery, pamięci masowe, urządzenia sieciowe oraz bezpieczeństwo. Współpraca tych komponentów została zautomatyzowana. W ten sposób powstało rozwiązanie, które daje firmom możliwość świadczenia usług z niespotykaną dotąd wydajnością i niezawodnością w chmurze prywatnej, publicznej i hybrydowej.

 

Konwergentna chmura

Rozwiązanie HP CloudSystem Matrix zostało zbudowane zgodnie z przyjętą przez HP filozofią konwergentnej chmury (HP Converged Cloud). Umożliwia ona budowanie, zarządzanie, ochronę i użytkowanie usług zarówno w chmurze prywatnej i publicznej, jak też w tradycyjnym środowisku IT.

Konwergentna chmura bazuje na otwartych standardach i jest heterogeniczna. Zgodne z nią rozwiązania są w stanie współpracować ze sprzętem i oprogramowaniem (w tym wirtualizatorami i systemami operacyjnymi) od wielu innych dostawców.

Podstawowe cechy HP CloudSystem Matrix:

– usługi mogą być dostępne już w ciągu kilku minut dzięki inteligentnej automatyzacji obejmującej zarówno infrastrukturę, jak i aplikacje,

– pełne zarządzanie cyklem życia aplikacji – od ich wdrożenia do wycofania z użytku,

– integracja i wsparcie świadczone przez jednego dostawcę, co pozwala uniknąć zrzucania odpowiedzialności w środowiskach wymagających wielu współpracujących ze sobą partnerów,

– dostępne szablony usług i narzędzia (np. Cloud Maps), które pomagają dostawcom spersonalizować i zautomatyzować świadczone przez nich usługi,

– możliwość dostarczania usług w modelach IaaS, PaaS i SaaS,

– pełne wsparcie dla wszystkich modeli wdrożenia chmury (prywatna, hostowana prywatna, publiczna), co pozwala na dostosowanie środowiska do aktualnej wielkości firmy.