Podczas szkoleń organizowanych przez Fujitsu Technology Solutions omawiane są nie tylko zagadnienia techniczne (m.in. przedstawiane są najnowsze udogodnienia udostępnione w rozwiązaniach producenta, których nie oferują produkty konkurencji), ale również sposoby sprzedaży. Dzięki takiemu systemowi szkoleń firma będąca partnerem Fujitsu może uzyskać specjalizację odpowiednią do swojego profilu działalności.

 

Bezpłatna edukacja

1 lipca 2011 r. Fujitsu uruchomiło SELECT Certification Center. Służy ono do przeprowadzania szkoleń i certyfikacji resellerów online. Zdaniem producenta umożliwia to firmom współpracującym wygodne, szybkie uzyskanie certyfikatu. Wystarczy zalogować się na stronie partnerskiej i odbyć szkolenie z wybranej specjalizacji. Następnie zdać egzamin. Po osiągnięciu przez kursanta pozytywnego wyniku system automatycznie generuje imienny certyfikat, który zostaje przekazany właścicielowi drogą e-mailową. Poza tym jest widoczny cały czas na koncie użytkownika. Certyfikat zachowuje ważność przez 12 miesięcy. W siedzibie producenta natomiast odbywają się szkolenia dotyczące narzędzia System Architect – konfiguratora produktów Fujitsu, który umożliwia przygotowanie ofert i zamówień dla klientów końcowych.

Najpopularniejsze szkolenia specjalizacyjne

• Specjalizacja Server & Storage

- PRIMERGY Sales Professional

- Storage Sales Professional

 

• Specjalizacja Server Infrastructures

- Dynamic Infrastructures Sales Professional

Program Partnerski SELECT

Ma następujące poziomy: Partner, Partner SELECT, Partner SELECT EXPERT.

Status „Partner” przeznaczony jest dla nowych partnerów, i tych, którzy świadczą usługi w ograniczonym zakresie. Status „Partner SELECT”, do uzyskania którego wymagane jest zdobycie certyfikatu z zakresu Fujitsu Server & Storage Products lub Workplace Systems, zapewnia firmom IT rozszerzenie współpracy z Fujitsu i uzyskanie dodatkowych korzyści. Partnerzy SELECT z certyfikatami Workplace Systems

lub Server & Storage mają również możliwość uzyskania statusu SELECT EXPERT, a wraz z nim największych korzyści oferowanych w programie.