Ośrodek zarządzany przez Tomasza Siemka, dyrektora ds. szkoleń i konsultingu, i Michała Karskiego, dyrektora marketingu, działa od początku lutego 2003 r. W październiku 2011 r., na mocy listu intencyjnego podpisanego z Actionem, zmienił nazwę z ABC Data Centrum Edukacyjne na Action Centrum Edukacyjne. Prowadzi szkolenia w dużej mierze dla partnerów Actionu. Oferta edukacyjna centrum jest związana przede wszystkim z asortymentem dystrybutora. Zarządzający Actionem chcą, aby do jak największej części produktów, które firma dystrybuuje, przypisane były szkolenia. Centrum oferuje już kursy dotyczące produktów Microsoftu i HP. Nawiązało też współpracę edukacyjną z IBM-em. Rozwija ofertę związaną z produktami Della i Symanteca. Zarządzający dążą do tego, by wprowadzać jedną nowość kwartalnie, ze względu na to, że szkolenia muszą być starannie przygotowane. – My też zdobywamy wiedzę o nowych produktach – mówi Tomasz Siemek. Pod koniec bieżącego roku działania centrum powinny objąć pięć, sześć marek dystrybuowanych przez Action. Potem kolejne.

 

Jak i kogo uczą

Instruktorzy Action Centrum Edukacyjnego starają się, aby większość oferowanych szkoleń była oparta na scenariuszach wdrożeniowych. – Nie mówimy o produkcie, wymieniając jego cechy – informuje Tomasz Siemek. – Mówimy o sytuacjach, problemach, jakie reseller może zastać u klienta, który dany produkt u niego zamówił, i scenariuszach postępowania.

Oferta szkoleniowa jest przeznaczona przede wszystkim dla firm resellerskich zajmujących się retailem, które jednak przewidują w swojej strategii biznesowej sprzedaż usług. Resellerzy uczą się, jak je samodzielnie świadczyć. Ale to jest cel ostateczny. W okresie przejściowym mogą korzystać z pomocy centrum w realizacji projektów. – Nasze wsparcie we wdrożeniach jest elementem oferty Actionu dla partnerów – twierdzi Tomasz Siemek. – Można je po prostu kupić. Mamy określone stawki za wykonane prace. W żaden sposób nie zależą one od tego, na ile opiewa umowa resellera z klientem końcowym.

Specjaliści Action Centrum Edukacyjnego pomagają partnerom dystrybutora we wdrożeniach w trzech podstawowych sytuacjach: gdy reseller nie ma jeszcze wystarczających kompetencji, aby samodzielnie przeprowadzić prace, gdy jednocześnie realizuje kilka projektów i musi skorzystać z pomocy zewnętrznej, gdy chce, aby inny profesjonalny zespół nadzorował jego działania.

 

Szkolenia nie tylko z IT

Oprócz konieczności edukowania resellerów w dziedzinie ściśle związanej z produktami IT Tomasz Siemek zauważa także potrzebę prowadzenia dla partnerów Actionu tzw. szkoleń miękkich. Coraz bardziej przydatna i pożądana, nawet w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw, staje się wiedza dotycząca profesjonalnego zarządzania. Właściciele firm IT, chcąc z powodzeniem operować na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, muszą umieć profesjonalnie ocenić, czy mają na nim miejsce, w jakim segmencie najlepiej rozwijać działalność, jak skonstruować ofertę dla klientów i ją prezentować, czy nastawić się głównie na zysk pochodzący z marży, czy z czegoś jeszcze.

 

Online przyszłością edukacji

Tomasz Siemek zauważa, że paradoksalnie klienci centrum doceniają wagę ustawicznego kształcenia, a jednocześnie brakuje im na nie czasu. Świadczy o tym fakt, że nawet na drogie szkolenia finansowane ze środków UE nie zawsze jest komplet chętnych. A Action Centrum Edukacyjne ma je w swojej ofercie i partnerzy dystrybutora są informowani o nich jako pierwsi. Czasami są to szkolenia, za które resellerzy musieliby zapłacić np. 4 tys. zł. Centrum Edukacyjne oferuje je za dużo niższe kwoty lub wręcz za darmo.

Dlatego coraz więcej szkoleń odbywa się online. Zarządzający ośrodkiem podkreśla, że – mówiąc o szkoleniach przez Internet – nie ma na myśli wideokonferencji czy typowego e-learningu (który zresztą jego zdaniem nie do końca sprawdza się w branży IT). Podczas online’owych lekcji kursanci uzyskują dostęp do środowiska laboratoryjnego działającego w chmurze, przygotowanego specjalnie na ich potrzeby. Mogą ustalić z zarządzającymi Action Centrum Edukacyjnym częstotliwość, z jaką takie zajęcia mają się odbywać. Materiały ze spotkań online są rejestrowane i udostępniane ich uczestnikom. Według Tomasza Siemka laboratoria online są przyszłością w dziedzinie szkoleń dla firm IT.

 
CRN Polska rozmawia z Tomaszem Siemkiem, dyrektorem ds. szkoleń i konsultingu w Action Centrum Edukacyjne.

 

 

CRN Polska Czym się kierujecie, wprowadzając do oferty nowe szkolenia?

Tomasz Siemek Bierzemy pod uwagę dwa aspekty. Pierwszy to zwykły aspekt rynkowy. Wiemy, jakie szkolenia najlepiej się sprzedaje w Polsce i na świecie, a chcemy partnerom Actionu oferować to, co cieszy się największym popytem i ma szansę generować największe zyski. Drugi to aspekt biznesowy. Spełniamy wymagania vendorów związane z tym, jakie produkty chcą propagować, reklamować, o jakich chcą dostarczać informacji. Przekazujemy również wiedzę o rozwiązaniach, których Action nie dystrybuuje, a które są ważne dla rynku.

 

CRN Polska Na przykład?

Tomasz Siemek Dotąd dystrybutor nie wprowadził do asortymentu produktów związanych z chmurą Microsoftu. My natomiast, jako ośrodek edukacyjny, bardzo dużo na ten temat partnerom Actionu mówimy. Musimy wychodzić poza doraźne potrzeby, taka jest nasza misja. Zresztą tłumaczymy też, jak połączyć rozwiązania chmurowe z niektórymi produktami obecnie oferowanymi przez Action.

 

CRN Polska Czy bierzecie pod uwagę także propozycje resellerów, zgłaszane przez nich potrzeby  edukacyjne?

Tomasz Siemek Przede wszystkim. Jeśli wprowadzamy na rynek produkt edukacyjny, to po to, aby zainteresować nim przynajmniej kilkuset partnerów Actionu. Słuchamy, co nam mówią, i bierzemy to pod uwagę. Instruktor przeprowadzający szkolenie ma obowiązek dowiedzieć się, co w kolejnych etapach szkoleń interesowałoby słuchaczy.

 

CRN Polska Czy stosunek resellerów do ustawicznego kształcenia zmienił się na przestrzeni lat?

Tomasz Siemek Resellerzy czują, że samo sprzedawanie towaru jest coraz mniej rentowne. Biznes marżowy się kurczy. Widzą, że muszą wejść na rynek usług. Ale dla typowego retailera nie jest to proste. Vendorzy, mówiąc „wejdź w usługi”, nie zdają sobie sprawy z trudności, jakie stają przed przedsiębiorcą, który zajmuje się resellerką. Musi rozwiązać chociażby kwestię pracowników, do świadczenia usług nie są mu potrzebni handlowcy. Potrzebuje też osób od wdrożeń, a to znaczący koszt. Nie każda firma resellerska jest w stanie na starcie takich inwestycji dokonać.

 

CRN Polska Proponujecie jakieś rozwiązanie?

Tomasz Siemek Jako Action Centrum Edukacyjne mamy w tym pomóc resellerom. Mogą wynajmować naszych fachowców do pomocy we wdrożeniach. W ten sposób omijają problem stałych kosztów utrzymania pracowników wdrożeniowych, płacąc nam według z góry ustalonego cennika. Jeśli partner Actionu ma klienta, który chce skorzystać z jego usług, możemy wkroczyć do akcji i pomóc w obsłudze. Nasza działalność jest reakcją na konieczność oferowania czegoś więcej niż odsprzedaż produktów. Jesteśmy pośrednim filarem między retailem a usługami.

 

Zdaniem integratora

Janusz Turczynowicz, właściciel EnterCOM, Siedlce

Rynek szkoleń IT przez ostatnie dziesięć lat znacząco się zmienił. Powstało wiele nowych firm działających na polu edukacji dla przedsiębiorstw. Nie brakuje również zainteresowanych ich ofertą – głównie młodych firm z sektora informatycznego.

Muszę jednak przyznać, że podmioty długo działające na rynku IT, np. EnterCOM, potrzebują nie tyle informacji przekazywanych na szkoleniach, ile certyfikatów uzyskiwanych po odbyciu kursów. Często bowiem, z racji wieloletniego doświadczenia, dysponujemy większą wiedzą praktyczną niż instruktorzy. Wiedzą, której nie da się uzyskać podczas typowych wykładów.

Istnieje jednak pole współpracy między przedsiębiorstwem, takim jak EnterCOM, a firmami zajmującymi się wyłącznie szkoleniami – to nasi klienci biznesowi. Dążę do tego, aby zapewnić im absolutnie pełny pakiet rozwiązań w ramach danego projektu. Widzę od lat, że dla przedstawicieli kadry zarządzającej ważny jest efekt końcowy. Oczekują, że nie tylko sprzedamy i wdrożymy u nich jakieś rozwiązanie, ale też, że wyszkolimy ich pracowników tak, aby mogli bez przeszkód z niego korzystać. W takim przypadku część prac projektowych zlecam najlepszym firmom szkoleniowym. Mamy stałych dostawców takich usług. Uważam, że lepiej, aby szkolenia poprowadzili instruktorzy z placówki edukacyjnej, my zaś zajmiemy się resztą – tzn. integracją rozwiązań IT.

I taką współpracą z centrami szkoleniowymi jesteśmy zainteresowani.

Szkolenia miękkie dla partnerów Actionu

1. Metodyki prowadzenia wystąpień i prezentacji

2. Metodyki prowadzenia projektów IT

3. Profilowanie przedsiębiorstw (CMMI, APO, BPIO)

4.  Jak komunikować się z biznesem (Na podstawie preferencji MBTI)

 

Planowane warsztaty i nowe autoryzacje

1. Symantec

2. IBM

3. Dell