Zarząd eOpen postawił na chmurę w czasach, gdy pojęcie to kojarzyło się głównie z meteorologią. Jednak już po kilku latach specjalizacji integrator przekonał do Office’a 365 szereg mniejszych i większych firm i instytucji. Część klientów eOpen decyduje się na stosunkowo proste wdrożenia, ale są tacy, którzy idą na całość, kupując usługę Office 365 z szeregiem dodatkowych korzyści płynących z wykorzystania platformy Azure.

Przykładem lokalnego, stosunkowo niewielkiego klienta jest Monday PR, czyli agencja public relations, która nowe technologie ma niejako w genach. Jej pierwszym klientem był Intel, a następnie Action, APC, Asus, D-Link, Sygnity i in. Po kilku latach działalności ok. 20-osobowy zespół Monday PR uznał, że dotychczasowy system poczty elektronicznej przestał spełniać ich oczekiwania. Nowe rozwiązanie miało przede wszystkim usprawnić komunikację wewnętrzną, która przysparzała konsultantom najwięcej problemów. Pracownikom agencji zależało także na możliwości zarządzania jednym kalendarzem spotkań przez kilka różnych osób oraz na dostępie do wspólnych dokumentów. Ważne było też odpowiednie zabezpieczenie plików przed nieautoryzowanym dostępem lub usunięciem.

Monday PR miało również wymagania dotyczące ponoszonych kosztów. Agencji zależało na atrakcyjnym i elastycznym modelu finansowania, a także odpowiednim wsparciu ze strony usługodawcy – aby zmniejszyć nakłady finansowe na dział IT. Po przeanalizowaniu rozwiązań dostępnych na rynku agencja zdecydowała się na wdrożenie aplikacji wchodzących w skład pakietu Office 365 odpowiedzialnych za obsługę poczty elektronicznej. Rozwiązanie objęło część serwerową opartą na systemie Exchange Online i część kliencką bazującą na Microsoft Outlook.

Małgorzata Gryz

Partners Strategy & Programs Lead, Microsoft

Złożoność i kompleksowość projektów informatycznych oraz wielowymiarowe wdrożenia u klientów wymagają znacznie większej otwartości integratorów na współpracę. Kluczowym aspektem wchodzenia w takie kompleksowe projekty są kompetencje partnera, otwartość na potrzeby klienta oraz umiejętność konstruktywnej komunikacji z firmą technologiczną, której rozwiązania są wiodące w danym projekcie. eOpen doskonale odnajduje się w takich sytuacjach. Jako nasz Partner Roku 2014 łączy sprawność kompetencyjną i techniczną swoich zasobów z pasją do klienta oraz relacją business to business. Demonstruje też elastyczność, jeśli chodzi o współpracę z innymi integratorami, gdy projekt wymaga kompleksowego zaangażowania zasobów i środków.