Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu nie miał skutecznego, zintegrowanego systemu informatycznego, który zapewniałby kompleksową obsługę placówki, zarówno w części medycznej, jak i administracyjnej. Brakowało spójnej bazy danych, a także lokalnej sieci komputerowej, która gwarantowałaby szybką i efektywną komunikację. Większość komputerów PC stanowiących wyposażenie szpitala działało samodzielnie, co uniemożliwiało przekazywanie drogą elektroniczną niezbędnych, poufnych informacji (w tym historii chorób pacjentów i kart szpitalnych) między oddziałami, gabinetami i innymi jednostkami organizacyjnymi.

Ponadto wskutek przestarzałej, niewydolnej infrastruktury informatycznej i administracyjnej szpital w Międzyrzeczu borykał się na co dzień m.in. ze zbyt długim czasem oczekiwania pacjentów na wizytę u specjalisty, a także brakiem możliwości konsultacji medycznych ze specjalistami spoza regionu. Władze placówki z kolei borykały się z utrudnieniami związanymi z nadzorem kosztów jej funkcjonowania i  optymalizacją wydatków. Także struktura szpitala (30 wolno stojących budynków) miała znaczny wpływ na trudności w sprawnym zarządzaniu nią. To wszystko determinowało potrzebę implementacji centralnego systemu informatycznego i administracyjnego.

 

Optymalizacja procesów

Wdrożenie nowego środowiska serwerowego i sieciowego na potrzeby implementacji systemu e-zdrowie na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu przeprowadzono w 22 z 30 wolno stojących budynków. Dokonała tego firma Qosnet z Poznania, która współpracuje z Huawei od końca 2012 r. Zrealizowanie projektu usprawniło działanie placówki m.in. dzięki uproszczeniu czasochłonnych procesów – zarówno w zakresie obsługi pacjenta jak i funkcjonowania administracji, a także poprawieniu systemu komunikacji z lekarzami i pacjentami. Bardzo ważnym aspektem jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa przechowywanych w szpitalu danych.