Przygotowanie poprawnego środowiska dla aplikacji na platformie Cloud Portal spoczywa na buildpacku, którego zadaniem jest instalacja niezbędnych komponentów i ich konfiguracja zgodna z potrzebami konkretnego programu. Środowisko pracy w chmurze nie daje możliwości nieograniczonej ingerencji w sposób przygotowania systemu pod aplikację i dokonywania modyfikacji „adhoc”.  Cloudportal wspiera jednak m.in. elastyczny buildpack dla aplikacji PHP, który zapewnia wysoce konfigurowalne środowisko uruchomieniowe nawet dla najbardziej zaawansowanych rozwiązań. 

W zależności od potrzeb programista uzyskuje możliwość zainstalowania:

 • ·         serwera Apache 2.4, lub Nginx 1.5,1.6,1.7
 • ·         wersji PHP 5.4, 5.5, 5.6 lub HHVM 3.2.

Ma także dostęp do: 

 • ·         środowiska uruchomieniowego php-cli, php-cgi, php-fpm, hhvm,
 • ·         ponad 50 dostępnych rozszerzeń php do wyboru.

Sam proces instalacji aplikacji PHP można podzielić na kilka podstawowych etapów. Podczas podładowywania plików aplikacji Cloudportal wykrywa plik index.php i wymusza uruchomienie odpowiedniego buildpacku, po czym następuje: 

 1. przydzielenie zasobów dla aplikacji,
 2. uruchomienie buildpacku PHP,
 3. kopiowanie plików aplikacji do folderu htdocs,
 4. pobranie, instalacja i konfiguracja odpowiednich wersji serwera www, środowiska PHP i koniecznych rozszerzeń.

Po zakończeniu tego procesu aplikacja jest dostępna pod zadeklarowanym adresem.

W zależności od skali skomplikowania aplikacji i potrzeby zmian domyślnych ustawień środowiska można wystąpić potrzeba dodania komponentów konfiguracyjnych do standardowych plików aplikacji. Środowisko Cloudportal i buildpack PHP dają dostęp do:

 • pliku manifestu aplikacji, który zawiera podstawowe dane konfiguracyjne, jak wielkość przydzielonej pamięci RAM, liczbę instancji aplikacji, informację o dodatkowych usługach Cloudportal, czy wartości zmiennych środowiskowych;
 • plików opcji w formacie JSON, w których jest przechowywana informacja dotycząca konieczności włączenia niestandardowych rozszerzeń, czy opcji konfiguracji PHP;
 • plików skryptów np. w języku Python, które są odpowiedzialne za wszelkie pozostałe zmiany w środowisku uruchomieniowym i plikach podładowanej aplikacji.

Sama aplikacja może wymagać zmiany uprawnień do folderów, niestandardowych wpisów do plików konfiguracyjnych i pobrania danych ze zmiennych środowiskowych – umieszczenie skryptów konfiguracyjnych w folderze aplikacji umożliwia dokonanie tych zmian przez buildpack.

Przy uruchamianiu każdej aplikacji w środowisku chmury obliczeniowej należy także pamiętać o specyficznym cyklu życia każdej instancji programu. Lokalny system plików, a co za tym idzie wszystkie pliki podładowane do folderów aplikacji po jej zainstalowaniu a także dane sesyjne, mają charakter nietrwały i mogą ulec zniszczeniu w procesie naprawy lub po ponownym uruchomieniu instancji. Dla zachowania tych danych programista – w odróżnieniu do zwykłego środowiska uruchomieniowego – musi zagwarantować, że konfiguracja aplikacji obejmie dodatkowe usługi CloudPortal, które umożliwiają bezpieczne składowanie danych poza systemem aplikacji. Do tych usług należą np. kompatybilny z S3 magazyn obiektowy RIAK, MongoDB i memcached.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość