Aby dokonać zakupu w Tech Data wymagana jest rejestracja.

Kilka prostych kroków do dokonania rejestracji:

Wypełnij formularz rejestracyjny dostępny tutaj

Na podstawie dostarczonych danych zostanie przygotowany zestaw dokumentów potrzebnych do nawiązania współpracy oraz korzystania z systemu sprzedaży internetowej.

Pobierz plik pdf zawierający:

  • Zasady Zawierania Poszczególnych
    Transakcji Sprzedaży,
  • Kwestionariusz odbiorcy,
  • Upoważnienie do przekazania parametrów autoryzacji.

Wydrukuj pobrany plik, podpisz, podstempluj, zeskanuj a następnie załącz skan dokumentu w odpowiednim polu formularza.

W zależności od typu prowadzonej działalności zostaniesz poproszony / poproszona o dołączenie do formularza skanów dodatkowych dokumentów lub przesłania tradycyjnych (papierowych) upoważnień na adres:

Tech Data Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 212
02-486 Warszawa