Czy Michaelowi Dellowi uda się w miarę szybko zapomnieć o podziałach? Scott Sinclair, analityk ESG, miał okazję pracować zarówno w EMC, jak i w Dellu. Doskonale więc zna relacje panujące w obu firmach. Jego zdaniem Michael Dell i Joe Tucci są na tyle sprytni, że uda im się stworzyć efekt synergii. Niemniej Sinclair przyznaje, że oba przedsiębiorstwa cechuje zupełnie odmienna kultura. Podobny punkt widzenia reprezentują polscy partnerzy, którzy współpracują z oboma producentami.

– Z jednej strony mamy doskonale zorganizowanego, działającego na masową skalę i praktycznie samowystarczalnego Della, zaś z drugiej szalone, w stylu amerykańskim, EMC, które budowało swój sukces wspólnie z wyspecjalizowanymi firmami partnerskimi – mówi Piotr Biela, członek zarządu netology. – Jak pogodzić różne modele sprzedaży i kultury organizacyjnej? To problem, który menedżerowie zarządzający nową firmą będą musieli rozwiązać nie tylko na poziomie pracowników, ale również lokalnych dystrybucji.

Różnice zauważa także Adam Matuszyk, wiceprezes zarządu Storio, dostawcy rozwiązań do backupu i archiwizacji.

Zdaniem integratora

• Piotr Biela, członek zarządu, netology

Jak będzie wyglądał rynek, w którym obie te grupy partnerów uzyskają dostęp do pełnego portfolio połączonych firm? Czy właściciel największego prywatnego przedsiębiorstwa technologicznego na świecie ma pomysł na to, jak zapobiec potencjalnym problemom na linii producent – dystrybutor – partner – klient? Pytań i wątpliwości jest wiele, a do ostatecznego połączenia struktur partnerskich obu firm pozostało niewiele czasu. Niedawno podczas Dell EMC World & Global Partner Summit John Byrne, odpowiedzialny w Dell EMC za kanał partnerski, udzielił odpowiedzi na kilka z nich. Nadal jednak nie tak szczegółowo, jak oczekiwałyby tego firmy, które swój biznes do tej pory budowały na współpracy z EMC i Dellem.

• Maciej Kałużyński, CEO, One System

Nie mam obaw związanych z połączeniem Dell i EMC, natomiast dostrzegam wiele szans i wyzwań. Zyskujemy możliwość dotarcia do nowych klientów i branż poprzez dostęp do technologii EMC, których wcześniej nie mieliśmy w ofercie. Przygotowujemy się do wprowadzenia do sprzedaży Data Domain, macierzy all-flash i rozwiązań chmurowych EMC. Wyzwaniem dla naszej firmy jest pilna potrzeba zdobycia kolejnych umiejętności i wiedzy przez inżynierów oraz handlowców. To konieczne działania, aby utrzymać wysoki poziom obsługi klientów oraz skutecznie zarządzać poszerzoną ofertą.

• Tomasz Dymek, wieceprezes zarządu ITPunkt

Wszystkie produkty, które pojawią się w ofercie Dell Technologies, znajdą się w kręgu naszych zainteresowań i będą stanowić podstawę do projektowania zaawansowanych rozwiązań IT. Z dużym entuzjazmem przyjęliśmy powstanie nowego podmiotu. Znając rozwiązania EMC, np. w zakresie systemów ochrony danych, zakładamy znaczny wzrost sprzedaży w tym segmencie. Dodatkowo poszerzenie oferty macierzy o produkty pożądane przez największych klientów pozwala na przygotowanie kompleksowych rozwiązań.