Według badania Quocirca, przeprowadzonego w zeszłym roku i obejmującego 300 firm z Anglii, Niemiec i Francji, obecnie największą troską tradycyjnych resellerów z rynku druku jest konkurencja ze strony innych sprzedawców. Najwięcej głosów narzekających na konkurencję słychać w Wielkiej Brytanii, gdzie 65 proc. respondentów wskazało to jako poważny problem. Dla firm IT z trzech wspomnianych krajów kłopotliwy jest także rozwój chmury, który wymusza transformację rynku. Sprzedawców drukarek martwi również mniejsza niż dawniej liczba tzw. leadów sprzedażowych dostarczanych partnerom przez producentów. Ostatnie miejsce na liście trosk resellerów z Anglii, Niemiec i Francji zajmuje adaptacja do działania w modelu usług zarządzanych. Wskazało na to 31 proc. respondentów.

Czy owe 31 proc. oznacza, że zainteresowanie przejściem na model usługowy jest, nawet wśród zachodnich resellerów, ciągle stosunkowo niewielkie, czy może po prostu nie postrzegają oni takiej przemiany jako bardzo kłopotliwej? Odpowiedź można znaleźć w dalszej części opracowania Quocirca. Wynika z niego, że pełny biznes usługowy rozwinął co czwarty z resellerów objętych badaniem. Jedna trzecia resellerów jest natomiast na początku transformacji.

Najlepiej pod tym względem wypadają Anglicy. Aż 32 proc. ankietowanych wyspiarzy oferuje pełny zakres usług MPS. Z francuskich respondentów – zaledwie 9 proc. Anglikom ustępują też Niemcy, w przypadku których odsetek sprzedawców oferujących usługi MPS wynosi 28 proc. Wielka Brytania ma także niewielką przewagę pod względem liczby resellerów, którzy są na początku swej MPS-owej drogi: 34 proc. wobec 33 proc. w Niemczech i Francji.

Z ogólnego podsumowania odpowiedzi brytyjskich, niemieckich i francuskich firm na pytanie o przestawienie biznesu na model usługowy wynika, że 23 proc. z nich jest już zaawansowanych w tym temacie, 33 proc. zaś właśnie rozpoczyna przygodę z MPS-em. Kolejne 20 proc. resellerów jeszcze jej nie rozpoczęło, ale „wie, że musi”. Natomiast 24 proc. sprzedawców drukarek z Anglii, Niemiec i Francji nie ma takiego zamiaru.

Nie ma więc mowy o braku zainteresowania MPS-em wśród dostawców rozwiązań drukujących. Ale nie można powiedzieć, że jest to dla nich gorący temat. Otóż w odpowiedziach na pytanie: jakie rozwiązania i usługi będą miały największe znaczenie dla kanału w perspektywie minimum 24 miesięcy, MPS uplasował się mniej więcej pośrodku listy, zyskując 44 proc. wskazań. Niemniej temperatura wokół niego zdecydowanie rośnie.