W minionym półroczu polski rynek dystrybucji IT doznał wstrząsu. Pod koniec lipca serwisy informacyjne obiegła wiadomość o problemach Actionu. Urzędy skarbowe zażądały od spółki zwrotu milionów złotych z tytułu zaległego – ich zdaniem – podatku VAT. Niedługo potem dystrybutor poinformował o rozpoczęciu procesu sanacji, gwarantującego ochronę przed wierzycielami. „Sanacja nas wzmocni” – zapewniał Piotr Bieliński, prezes Actionu, podczas spotkania z dziennikarzami CRN Polska w sierpniu br. Nieco innego zdania zdają się być najwięksi rywale broadlinera z Zamienia.

– Jeden z naszych głównych konkurentów zdecydował się na proces sanacji, co można określić jako przedsionek do upadłości. Kibicujemy mu, żeby wyszedł z tej sytuacji obronną ręką. Tego typu zdarzenia bardzo negatywnie odbijają się na całym rynku. Ubezpieczyciele oraz instytucje finansowe działają bardziej zachowawczo, co przekłada się na wielkość udzielanych limitów kredytowych – mówił Zbigniew Mądry, członek zarządu AB, podczas październikowej Akademii Integracji w Gniewie.

Co ciekawe, ABC Data postanowiła skorzystać z nadarzającej się okazji i zainicjowała akcję promocyjną „Action – przejście”. „Przenieś do nas zakupy, zarabiaj więcej z ABC Data” – zachęcała potencjalnych partnerów kierowana przez Ilonę Weiss spółka, co oburzyło Piotra Bielińskiego, który liczył na to, że konkurenci wykażą się branżową solidarnością.

Niewątpliwie problemy Actionu to poniekąd dobra wiadomość dla AB i ABC Daty – przynajmniej w krótkim, a może nawet średnim horyzoncie czasowym – ale przede wszystkim to prezent od „losu” dla globalnych graczy. Ma rację Zbigniew Mądry, kiedy podkreśla, że problemy Actionu wzmagają – mówiąc oględnie – czujność banków i ubezpieczycieli. Z kolei Jacek Jędraszka, Managing Director Ingram Micro Group Poland, zwraca uwagę, że międzynarodowi producenci zaczynają powoli odwracać się od lokalnych graczy. Jeśli to prawda, turbulencje na polskim rynku dodatkowo osłabiają pozycję negocjacyjną rodzimych dystrybutorów.

Sławomir Harazin

wiceprezes zarządu Action

Stagnacja na rynku, spadek marż, to wszystko powoduje, że rola dystrybutorów musi się zmieniać. W mojej ocenie będzie nią sprzedaż nie tylko samego sprzętu, ale i usług, bo tylko w oparciu o taki model biznesowy resellerzy i dystrybutorzy będą mogli generować dodatkowy zysk. VAD jest przyszłością tej branży, gdyż umożliwia wyróżnienie swojej oferty i uczynienie jej bardziej konkurencyjną na rynku. Barierą ekonomiczną okazuje się przede wszystkim mała siła nabywcza mieszkańców Polski w porównaniu na przykład z Niemcami czy obywatelami innych krajów Europy Zachodniej. Co do barier technologicznych, to zdecydowanie największą jest nadal brak innowacyjnych produktów.