W zeszłym roku wartość polskiego rynku dystrybucji ICT sięgnęła 30,9 mld zł – wynika z szacunków PMR, co oznacza poprawę o 2,7 proc. rok do roku. W 2018 r. analitycy spodziewają się kontynuacji wzrostu, a ten optymizm podzielają dystrybutorzy – oczekują obrotów co najmniej na poziomie z 2017 r., a niektórzy nawet o 20 proc. większych.

Rozwojowi powinno sprzyjać długo oczekiwane ożywienie w sektorze publicznym i napływ funduszy unijnych. Optymiści liczą też na przyspieszenie cyklu wymiany rozwiązań IT w przedsiębiorstwach oraz napędzające popyt zmiany w przepisach prawnych (głównie dotyczących RODO). Istotnym czynnikiem ma być również poprawa sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. Do tego producenci zapowiadają, że w 2018 r. zamierzają zwiększyć sprzedaż pośrednią – jak wynika z badania światowej organizacji dystrybutorów GTDC. Co ważne, prognozowany w tym dokumencie rozwój VAD, usług w chmurze, rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i generalnie rosnące znaczenie usług oraz zaawansowanych rozwiązań w kanale sprzedaży – powinny wpłynąć nie tylko na przychody, ale również na poprawę rentowności biznesu.

Mimo całej gamy pozytywnych czynników, które – na co liczą dystrybutorzy – będą sprzyjać poprawie koniunktury, branża dystrybucyjna jest jednak daleka od hurraoptymizmu. Nadal sporo mówi się o braku innowacyjnych produktów, które mogłyby zdecydowanie zwiększyć popyt.

Na szczęście w 2018 r. ryzyko związane z działaniami organów skarbowych, wciąż poszukujących w firmach dystrybucyjnych zaległości VAT, wydaje się mniejsze niż w poprzednich latach. Branża nie spodziewa się już wstrząsu na taką skalę, jaki miał miejsce w 2016 r., gdy skarbówka naliczyła Actionowi do zapłaty wielomilionowe kwoty rzekomych zaległości, a spółka rozpoczęła restrukturyzację. Wówczas polityka instytucji finansowych wobec firm IT stała się dużo bardziej restrykcyjna. Teraz jest z tym lepiej.

– Już od kilku miesięcy obserwujemy pozytywną zmianę w podejściu do naszej branży nie tylko ubezpieczycieli, ale i Ministerstwa Finansów. Obecnie możemy mówić o poprawie w dialogu z partnerami handlowymi i instytucjami finansowymi – przekonuje Ilona Weiss.

Prezes ABC Daty przyznaje jednak, że w najbliższym czasie nie należy spodziewać się powrotu wzajemnych relacji do stanu sprzed wspomnianych wydarzeń.

 

Biznesy, które będą rosnąć

Wśród obszarów, w których można spodziewać się wzrostu sprzedaży w 2018 r., dystrybutorzy wymieniają usługi w chmurze. Na rozwój w tym zakresie na pierwszym miejscu wskazują też światowe firmy we wspomnianym badaniu GTDC. W Polsce powinno temu sprzyjać niewielkie nasycenie rynku usługami cloud – według GUS korzysta z nich zaledwie 10 proc. polskich przedsiębiorstw ogółem. W małych firmach (do 49 pracowników) odsetek ten wynosi 7,6 proc. Rosnąca świadomość korzyści przedsiębiorców z wdrażania rozwiązań chmurowych również powinna pozytywnie wpłynąć na popyt.