Oprócz usług w chmurze w ofercie dystrybucyjnej generalnie powinna zwiększać się sprzedaż w modelu VAD. Przewidywane jest poszerzanie zakresu usług, które umożliwiają integratorom i resellerom generowanie wartości dodanej, co jest związane z rosnącą złożonością rozwiązań ICT.

– Presja na marże powoduje, że rola dystrybutorów i resellerów musi się zmieniać, aby w oparciu o VAD generować dodatkowy zysk – mówi Andrzej Przybyło, prezes AB.

Sprzedaż z wartością dodaną może objąć całą gamę produktów. Szef AB wymienia m.in. monitoring wizyjny, druk i archiwizację danych. Dystrybutorzy są jednak zgodni, że w bieżącym roku znacząco wzrośnie zapotrzebowanie przede wszystkim na rozwiązania z obszaru bezpieczeństwa. Popyt powinno stymulować zbliżające się wejście w życie RODO – unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Nowe przepisy znacznie zwiększają wymagania dotyczące ochrony, więc potencjalnie większość przedsiębiorstw działających na rynku powinno zainwestować w poprawę zabezpieczeń. W tym kontekście wzrośnie rola doradztwa – według światowych danych Watch Guard z listopada ub.r. aż 37 proc. firm nie ma pewności, czy w ogóle musi dostosować się do wymogów RODO.

Zdaniem dystrybutorów w 2018 r. wzrośnie sprzedaż…

…usług chmurowych,

…rozwiązań w modelu VAD,

…systemów bezpieczeństwa,

…notebooków,

…sprzętu dla graczy,

…systemów inteligentnego domu,

…rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy,

…analityki Big Data oraz BI,

…monitoringu wideo,

…Digital Signage i systemów AV,

…rozwiązań do komunikacji w firmach, w tym wideokonferencji,

…narzędzi do automatyzacji produkcji,

…smartfonów.