– Niezmiennym warunkiem odniesienia sukcesu przez partnerów jest właściwe rozpoznanie potrzeb klienta. Dzięki poznaniu potrzeb i oczekiwań użytkownika oraz możliwości fachowego doradztwa reseller będzie w stanie skonstruować ofertę dla konkretnych grup klientów – uważa Andrzej Przybyło.

Przedstawiciele dystrybutorów zalecają także resellerom i integratorom dywersyfikację działalności i oferty.

– Z jednej strony powinni postawić na dodatkowe usługi, zarówno przed-, jak i posprzedażowe, a z drugiej na produkty inne niż te dostępne w sieciach handlowych. Ich oferta może obejmować np. sprzęt dla klienta biznesowego – radzi Ilona Weiss.

 

Split payment – wielka niewiadoma

W lipcu 2018 r. wejdzie w życie mechanizm podzielonej płatności (split payment). To zasadnicza zmiana w transakcjach między przedsiębiorstwami. Polega ona na tym, że płatność za fakturę będzie dzielona przez bank na kwotę netto i VAT, które trafią na osobne konta. Tym drugim firma nie będzie mogła swobodnie dysponować. Split payment będzie dobrowolny, ale resort finansów spodziewa się, że docelowo skorzysta z niego 90 proc. przedsiębiorstw.

Jak nowa regulacja wpłynie na rynek? Zdaniem dystrybutorów trudno na razie przewidzieć jej skutki. Nasi rozmówcy wskazują zarówno na plusy, jak i ryzyko związane z podzieloną płatnością. Najważniejszym pozytywnym rezultatem powinno być znaczne ograniczenie (a zdaniem niektórych całkowita eliminacja) wyłudzeń VAT, co oznaczałoby usunięcie z rynku nieuczciwej konkurencji, a w efekcie zwiększenie obrotów i marż uczciwych firm z branży.

– Każde rozwiązanie, które ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego, zapewnienie bezpieczeństwa i ochronę uczciwego biznesu, jest dobre dla branży IT. Przedsiębiorcy decydujący się na split payment będą mieli kolejny dowód na zachowanie należytej staranności – podkreśla prezes Ilona Weiss.

Z drugiej strony podzielona płatność może ograniczyć płynność finansową firm, ponieważ część pieniędzy z płatności za faktury będzie trudno dostępna na koncie VAT (ma ono służyć do regulacji zobowiązań podatkowych, a nie np. do finansowania bieżących zakupów). Dlatego silne finansowo podmioty lepiej poradzą sobie w nowej sytuacji.

– Nowe regulacje mogą mieć znaczący wpływ na całą branżę, chociażby poprzez nowe wymogi płynnościowe. Dystrybutorzy o silnych fundamentach finansowych i odpowiedniej adekwatności kapitałowej nie powinni odczuwać negatywnych skutków zmian wprowadzonych nowymi regulacjami – podsumowuje Andrzej Przybyło.

Nasi rozmówcy są natomiast zgodni, że obecnie trudno ocenić, jak podzielona płatność wpłynie na biznes przedsiębiorstw IT.