Wrocławska spółka nie buduje grupy kapitałowej, ale strukturę złożoną z niezależnych finansowo podmiotów, które będą współpracować ze sobą na równych prawach. Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie otrzymują firmy IT, które generują przychody od 3 do 10 mln zł rocznie i zatrudniają od 5 do 15 osób. Są to oczywiście wartości orientacyjne – w grupie jest też miejsce dla podmiotów nieco mniejszych, a także nieco większych. Zarząd Indata Connect preferuje integratorów o ustalonej pozycji, z długim stażem na rynku i bez problemów finansowych. Wspólne wdrożenia mają być realizowane przez poszczególnych członków sieci. Indata Connect, jako „centrala”, nie rości sobie prawa do roli bezpośredniego wykonawcy projektów, choć z pewnością mogą zdarzyć się wyjątki.

Sieć ma docelowo liczyć nie więcej niż 40 firm – nadmierny rozrost mógłby jej zaszkodzić, gdyż negatywnie wpływałby na komunikację pomiędzy poszczególnymi członkami grupy. Poza tym przerośnięta struktura utrudniałaby takie zarządzanie siecią, które zapewniałoby optymalne wykorzystanie jej zasobów na bardzo konkurencyjnym polskim rynku IT.

Indata Connect gwarantuje integratorom liczne korzyści, do których w pierwszym rzędzie zalicza wsparcie merytoryczne i techniczne. Partnerzy będą mieli też możliwość uzyskania specjalnych cen projektowych. Wśród benefitów warto wymienić dostęp do fachowców Indaty, pomoc w finansowaniu projektów, a także factoring czy leasing. I jeszcze coś.

Cała grupa objęta jest centralnym marketingiem i działaniami PR – podkreśla Przemysław Kucharzewski, prezes Indata Connect. – Chcielibyśmy wykreować spójny wizerunek naszej organizacji. Dzięki temu każdy, nawet bardzo mały integrator będzie częścią grupy o zasięgu ogólnopolskim i wizerunku ułatwiającym zdobywanie największych oraz najbardziej prestiżowych kontraktów.

Oprócz tego partnerzy Indata Connect mogą liczyć na udział w różnego rodzaju seminariach, szkoleniach technicznych i kursach dotyczących sprzedaży rozwiązań IT. Ich tematyka będzie zróżnicowana – uczestnicy dowiedzą się, jak pozyskać nowego klienta, ale też jak sprzedać całe centrum danych. Zarząd Indata Connect, poprzez edukację, chce dać swoim partnerom możliwość zdobycia unikalnych kompetencji i rozwoju w tych segmentach rynku, w których jeszcze nie działali, a są one perspektywiczne.