'Współpracujmy, zamiast konkurować” – z takim apelem zwrócono się do partnerów Microsoftu podczas ich ubiegłorocznego zjazdu w Serocku. Nadawcą komunikatu nie byli przedstawiciele producenta, ale sami partnerzy Microsoftu (m.in. APN Promise). Apel należy traktować jako swoiste signum temporis, co potwierdza szereg innych wydarzeń z ostatnich kilku miesięcy.

Jednym z nich jest styczniowa fuzja eOpen oraz Integrity Solutions. W ten sposób tych dwóch partnerów Microsoftu – obecnie Integrity Partners – skokowo poszerzyło swoje kompetencje bez potrzeby wykładania na ten cel dużych pieniędzy (na str. 58 rozmowa z zarządem nowego podmiotu). Kilka miesięcy wcześniej Artur Kozłowski, wówczas jeszcze szef eOpen, na naszych łamach zachęcał pozostałych integratorów do współpracy przy realizacji projektów IT.

– Nawet najwięksi gracze nie zawsze dysponują wystarczającą liczbą zespołów projektowych, aby spełnić stawiane przez klientów żądania – przekonywał czytelników CRN Polska (nr 12/2014, „Współpracować czy konkurować?”).

Według Małgorzaty Gryz, szefowej polskiego kanału partnerskiego Microsoftu, fuzja Integrity Solutions oraz eOpen wydaje się doskonałą odpowiedzią na rynkową potrzebę. Podkreśla, że obie firmy mają obecnie komplementarne portfolio usług, które pomoże im wejść w nowe segmenty rynku i bardziej kompleksowo odpowiadać na potrzeby klientów.

– Połączone kompetencje obu partnerów poparte wieloletnim doświadczeniem oraz zintegrowane działania marketingowe na pewno przyniosą firmie wiele korzyści – twierdzi Małgorzata Gryz.

Tego rodzaju kooperacja staje się powoli normą. Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny INDATA Software, holdingu powstałego w wyniku porozumienia takich spółek IT jak: Infolan, Cohesiva, Positive Technology oraz INDATA Software Division 3. Wszystkie koncentrują się na świadczeniu usług outsourcingowych, w szczególności na rynku MSP. W ubiegłym roku grupie udało się wypracować 57,9 mln zł przychodów. Jej celem jest osiągnięcie takiej pozycji rynkowej, aby uczestniczyć w największych projektach informatycznych w kraju oraz prowadzić efektywną działalność za granicą (na razie INDATA Software dysponuje jednym oddziałem w Wielkiej Brytanii). W bieżącym roku zarząd grupy planuje jej debiut giełdowy na warszawskim parkiecie.

 

Grupowania ciąg dalszy

Dużym zwolennikiem współpracy pomiędzy integratorami jest Wojciech Wolny, prezes LGBS Polska. Jego strategia polega m.in. na kupowaniu udziałów w kolejnych firmach IT. W ten sposób wokół LGBS tworzy się grupa, która ma szerokie, a – co najważniejsze – różnorodne kompetencje. Co ważne, nie staje się przy tym niewydolną, scentralizowaną korporacją.