Dlaczego nam się udało?

Transformacja firmy nie należy do prostych zadań. Oprócz nowego modelu pracy wymaga również zmiany kultury i porzucenia starych przyzwyczajeń. Początki pracy w nowym modelu mogą nawet obniżać efektywność podejmowanych działań. W takich sytuacjach potrzebni są świadomi liderzy, którzy nie wycofają się z procesu zmian po pojawieniu się pierwszych problemów. Zwinny model pracy modyfikuje także obowiązki kadry zarządzającej, którą należy od samego początku transformacji angażować w zdefiniowanie nowej roli oraz zaprojektowanie organizacji opartej na zespołach cross-funkcjonalnych. Szybka identyfikacja agentów zmiany, w szczególności kierowników, którzy popierają wdrożenie nowego modelu pracy, również zwiększa szansę na sukces. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem dla powodzenia projektu transformacyjnego jest bliskość trenerów, którzy mogą przeprowadzić członków zespołów przez cały proces, oraz budowa centrum kompetencji Agile, w ramach którego wewnętrzni Scrum masterzy będą mogli kontynuować transformację.

Efekty

Przeprowadzone po zakończeniu projektu badania wykazały, że 76 proc. członków zespołów uważa, iż nowy model pracy skrócił czas przeprowadzania nowych inicjatyw dla klienta o ok. 20 proc., a 65 proc. sądzi, że umożliwił im podjęcie większej liczby działań w tej samej jednostce czasu. Osobistą satysfakcję wszystkim zaangażowanym w transformację przyniósł również fakt, że aż 76 proc. ankietowanych stwierdziło, iż nowy model pracy pozytywnie wpłynął na atmosferę w firmie. Cel biznesowy postawiony przed obszarem Digital & Performance Marketing, czyli wzrost udziału kanałów cyfrowych w sprzedaży Orange, również jest bliższy realizacji. Dzięki efektywnie prowadzonym przez zespoły inicjatywom, chociażby budowie aplikacji Orange Flex, sprzedaż w kanałach cyfrowych stale rośnie. Nie jest to jednak koniec zmian. Transformacja to bowiem proces ciągły i Scrum masterzy pracujący w obszarze Digital & Performance Marketing stoją teraz przed kolejnymi wyzwaniami, którym sprostanie umożliwi zwiększenie zwinnej dojrzałości firmy i przybliży ją do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Adam Skręt pełni funkcję Director of Digital & Performance Marketing w Orange Polska. Bartłomiej Leszczyński jest senior consultantem w Deloitte Polska.


Artykuł ukazał się pierwotnie w newsletterze CIO Insight: https://www2.deloitte.com/
/pl/pl/pages/technology/articles/transformacja-agile-case-orange.html
.