Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji gorączkowo próbuje odblokować zamrożone przez Komisję Europejską środki na e-administrację. Według Michała Boniego, szefa resortu, uda się to najwcześniej jesienią.

W kwietniu br. KE wstrzymała wypłatę Polsce funduszy na informatyzację administracji z osi 7 POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka). Przyczyną były obawy dotyczące legalności i regularności wydatków (związane z prowadzonym przez prokuraturę apelacyjną śledztwem w sprawie ustawiania przetargów na zakup sprzętu i usług teleinformatycznych przez Centrum Projektów Informatycznych, wówczas jednostkę podległą MSWiA) oraz niska aktywność zarządzania dofinansowaniem z UE. Polski rząd został poproszony o złożenie wyjaśnień.

W opinii ministra Boniego zamrożenie funduszy nie musi oznaczać ich cofnięcia i jest to normalna procedura wszczynana przez instytucje europejskie wtedy, kiedy np. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie osób zajmujących się projektami unijnymi. Na początku czerwca br. MAC złożył w KE stworzony w ciągu dwóch tygodni „Plan działań naprawczych”. Taka błyskawiczna reakcja była możliwa dzięki opublikowanemu w kwietniu 2012 r. raportowi „Państwo 2.0. Nowy start e-administracji”, na podstawie którego opracowano plan działań. KE ma formalnie pół roku na ustosunkowanie się do tego dokumentu, ale przedstawiciele MAC liczą na to, że odblokowanie funduszy zajmie znacznie mniej czasu.

 

Uszczelnić kontrolę

Najważniejsze zmiany w sposobie prowadzenia projektów informatycznych dotyczą wzmocnienia systemu ich monitorowania i weryfikacji postępów, a także silniejszego powiązania tego systemu z procedurą sprawdzania wniosków o dofinansowanie oraz wynikami kontroli. Podjęcie tych kroków pozwoli stwierdzić z wyprzedzeniem, czy osiągnięcie założonych celów nie jest zagrożone. Poza tym beneficjenci projektów zostaną objęci intensywniejszym wsparciem doradczym. Osoby zajmujące się projektami zostaną obowiązkowo przeszkolone w zakresie zamówień publicznych, m.in. działań antykorupcyjnych. – W kompleksowym planie naprawczym zawarliśmy rekomendacje działań, z których najważniejsze to systemowa poprawa zarządzania projektami, wzmocnienie monitoringu i kontroli oraz etapowa ocena realizacji projektów – mówi minister Boni.

Plan działań naprawczych w pigułce

1. Poprawa kontroli zarządczej I stopnia (wzmocnienie procedur weryfikacji wniosków    o dofinansowanie, zmiana instrukcji wypełniania wniosku, raportowanie według „kamieni milowych”, modyfikacja pytań do listy sprawdzającej).

2. Wzmocnienie monitoringu projektów (zmiany w formularzu monitoringowym  i w systemie monitoringu, powiązanie procesowe wyników działań kontrolnych
i monitoringowych z procesem weryfikacji wniosków o dofinansowanie).

3. Wzmocnienie nadzoru nad wprowadzaniem zmian do umowy o dofinansowanie.

4. Wczesne wykrywanie nieprawidłowości (poprawa systemu przepływu informacji  w zakresie wczesnego wykrywania nieprawidłowości, usprawnienie przekazywania wyników kontroli przez organy kontroli spoza systemu zarządzania i kontroli do instytucji kontroli pierwszego stopnia, kontrole ex-ante).

5. Udział przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej w posiedzeniach Komitetów Sterujących.

6. Wsparcie beneficjentów w ramach projektu systemowego Władzy Wdrażającej
 Programy Europejskie.

7. Sprawna i efektywna realizacja projektu (zarządzanie projektami, sposób realizacji projektów).