Obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zwiększa wymagania nie tylko wobec firm wprowadzających produkty na polski rynek, ale też ich późniejszych odsprzedawców. W myśl nowych przepisów każdy, kto sprzedaje urządzenia elektroniczne, ma obowiązek nieodpłatnie odebrać od klienta końcowego sprzęt tego samego typu jak ten, który właśnie został nabyty. Co więcej, ma to zrobić w miejscu dostawy, a więc – w razie sprzedaży wysyłkowej – w domu klienta. Jeśli ten nabył laptopa, to ma prawo oddać sprzedawcy do recyklingu swojego starego notebooka, a reseller musi taki komputer nieodpłatnie przyjąć. Te same zasady dotyczą niewielkich produktów typu myszka czy pendrive, jak również wielkogabarytowych pralek czy lodówek. W każdym przypadku na sprzedawcy ciąży ten sam obowiązek.

Ponadto duże sklepy, w których powierzchnia przeznaczona do sprzedaży elektroniki przekracza 400 mkw., zobowiązano do nieodpłatnego przyjmowania od konsumentów zużytego sprzętu o niewielkich gabarytach (żaden z jego zewnętrznych rozmiarów nie może przekraczać 25 cm), nawet jeśli klient nie kupił w takim miejscu żadnego nowego urządzenia. Co więcej, obowiązek odbioru elektroodpadów na wyżej opisanych zasadach został niejako rozciągnięty ze sprzedaży konsumentom na handel z klientami B2B, czyli firmami i organizacjami.

Zdaniem resellera

• Maciej Gawlas, właściciel, Multiga

Mam sklep komputerowy i dla mnie nowa ustawa niczego nie zmieniła. Prośby klientów o odbiór zużytego sprzętu są sporadyczne i załatwiamy je we własnym zakresie, a potem odwozimy urządzenia do punktu odbioru elektroodpadów. Moim zdaniem większość klientów nie jest zainteresowana zwrotem starych urządzeń w całości, bo woli wymontować podzespoły, jak dyski i pamięci, a potem sprzedać je w Internecie albo oddać to, co się da, na złom.

• Piotr Mizak, właściciel, PComp3000

Prowadzę sprzedaż zarówno internetową, jak i stacjonarną. Przez cały miniony rok zebraliśmy około 150 kg zużytego sprzętu, w tym np. ciężkie monitory CRT. Sprawę elektroodpadów załatwiamy samodzielnie, bez pomocy organizacji odzysku.