Rynek IM w Polsce

W Polsce zarządzanie czasowe wciąż raczkuje. Często przy okazji spotkań biznesowych muszę tłumaczyć, jaka jest rola interima oraz jaki jest charakter jego pracy. Wyszukując przez LinkedIn frazę „interim manager” w Polsce, otrzymamy niecałe 4 tys. wyników (przy czym większość nie spełnia podstawowych kryteriów zawartych w definicji IM). W dużo mniejszej Holandii otrzymamy ich aż 233 tys. (!), co wiele mówi o popularności tego modelu pracy.

Bazując na danych z agencji rekrutacyjnych i Stowarzyszenia IM w Polsce, możemy mówić ledwie o kilkuset interimach dostępnych na rynku z udokumentowanym doświadczeniem w zarządzaniu czasowym. Kolejne kilka tysięcy rozważyłoby taką formę współpracy, również jako zmianę dotyczącą całej przyszłej kariery zawodowej.

Na razie trudno trafić w Polsce na ofertę pracy kierowaną bezpośrednio do interim managera, zwłaszcza wysokiego szczebla. Zdarzają się zastępstwa na czas określony (głównie z uwagi na urlopy macierzyńskie) opisywane jako zlecenie interimowe. Mało która firma decyduje się ogłosić, że potrzebuje wsparcia zewnętrznego menedżera, ponieważ boryka się z jakimiś problemami. Wszystkie są „prężnie rozwijające się”. Przygotowując ten artykuł, znalazłem w wyszukiwarce ofert pracy przez LinkedIn… 2 (słownie: dwie) aktywne oferty z frazą „interim manager” z polskiego rynku.

W krajach Europy Zachodniej, gdzie świadomość istnienia tej formy współpracy jest znacznie wyższa, można znaleźć setki ofert (podobne wyszukiwanie jak opisane wyżej daje w Holandii 422 rezultaty). Mamy więc do czynienia z przepaścią ujawniającą lukę w świadomości zarządów firm i agencji rekrutacyjnych odnośnie do możliwości rozwiązania swoich problemów przy wykorzystaniu interim managera. Również sam „proces rekrutacji” często bywa prowadzony w sposób niewłaściwy, bo identyczny jak w przypadku typowych stanowisk etatowych, podczas gdy tu chodzi o zupełnie inny charakter pracy. Wynika to z braku doświadczenia rekruterów, a także niezbyt wysokiej świadomości zarządów czy właścicieli firm na temat metodyki i rodzaju współpracy z menedżerem zatrudnianym czasowo. Mówiąc wprost, nie mają wiedzy, że mogą szybko znaleźć świetnych kandydatów pośród interim managerów. A wystarczy inaczej zdefiniować potrzeby firmy i metody rekrutacji.

Najskuteczniejszym sposobem pozyskiwania kontraktów przez interim managerów pozostaje networking, polecenie przez zadowolonego klienta i bezpośrednia rozmowa z właścicielami bądź zarządem, z pominięciem działów HR.