Przedsiębiorstwa węzłowe często ze sobą rywalizują. Microsoft zainwestował znaczne środki w rozwój technologii z zakresu rzeczywistości rozszerzonej (augmented reality) w celu stworzenia nowego węzła i zmniejszenia dominacji Apple’a i Google’a w dziedzinie łączności mobilnej. Facebook przejął firmę Oculus, aby wymusić podobną strukturalną zmianę w obszarze rzeczywistości wirtualnej. A jeśli chodzi o inteligentne domy, zapowiada się bitwa, gdyż Google, Apple, Microsoft i Samsung starają się zmniejszyć początkową przewagę Amazona pod względem liczby urządzeń cyfrowych uruchamianych głosem.

Jak z rosnącymi zwrotami ze skali, właściwymi dla przedsiębiorstw węzłowych, radzi sobie pozostała część gospodarki? Dzięki przezorności i odpowiednim nakładom inwestycyjnym tradycyjne organizacje mogą dać odpór firmom węzłowym, pod warunkiem że same staną się przedsiębiorstwami węzłowymi – co widać zwłaszcza w obszarze Internetu rzeczy (IoT). Typowego przykładu dostarcza koncern GE, który zainwestował w platformę Predix i utworzył pion GE Digital. Inne przedsiębiorstwa idą w ślady GE w odmiennych kontekstach, o czym świadczą platformy IoT firm Verizon oraz Vodafone.

Firmy mogą kształtować układ konkurencji także dzięki inwestycjom gwarantującym, że w każdym sektorze będzie działało wiele organizacji węzłowych – a nawet wpływając na to, które z nich będą górą. Przedsiębiorstwa mogą organizować się w celu wspierania mniej uznanych platform, co sprawi, że działalność konkretnej firmy węzłowej stanie się bardziej rentowna, a cała branża zyska na konkurencyjności w perspektywie długookresowej. Z myślą o tym koncern Deutsche Telekom obrał sobie za partnera w obszarze chmury obliczeniowej w Europie Środkowej Microsoft Azure (a nie Amazon Web Services).

Najważniejsze jest to, że korzyści, które przynoszą sieci, mogą się zmieniać, gdyż firmy będą konkurowały ze sobą, tworzyły innowacje i reagowały na presję ze strony społeczności oraz organów regulacyjnych. Praktyka używania wielu platform (multi homing) – umożliwiająca członkom ekosystemu jednej organizacji węzłowej łatwe korzystanie z ekosystemu innej – może w dużym stopniu ograniczyć wzrost potęgi pojedynczych firm węzłowych. Przyjęte jest przecież, że kierowcy i pasażerowie zwyczajowo rejestrują się na kilku platformach przewozów samochodami prywatnymi, takich jak Uber, Lyft i Fasten, i często porównują ceny, żeby sprawdzić, która z tych platform zaoferuje im najlepsze warunki. Sieci detaliczne zaczynają korzystać z wielu systemów płatności, wspierając tym samym różne rozwiązania (takie jak Apple Pay, Google Wallet i Samsung Pay). Jeśli używanie wielu platform stanie się powszechną praktyką, zmaleje ryzyko, że rynek zostanie zmonopolizowany przez jednego gracza.