Kolejna nieuregulowana kwestia dotyczy ograniczania ich aktywności w tychże mediach w zakresie dzielenia się informacjami o pracodawcy czy firmie. Stąd wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy można wymagać od pracowników, by umieszczali informację o miejscu zatrudnienia na swoich prywatnych profilach lub wykorzystywali swoje kanały społecznościowe do cyklicznej promocji firmy. Czy można ograniczyć ich prywatną aktywność w mediach społecznościowych, np. zabronić im komentowania działań konkurencji, pracodawcy lub klientów? Czy na prywatnych profilach pracowników w social media dopuszczalna jest krytyka pracodawcy? Okazuje się, że brak konkretnej, ustawowej regulacji nie oznacza, iż pracodawca nie może w żaden sposób wpływać na aktywność pracowników w kanałach społecznościowych. Zobaczmy, czego może wymagać, a czego zabronić podwładnemu w kontekście jego aktywności w social media.

Kanały społecznościowe: narzędzia kontroli czy promocji?

Popularność portali społecznościowych pracodawcy mogą wykorzystać nie tylko do zwiększenia kontroli nad podwładnymi, lecz także do budowania wizerunku lub promocji swojej firmy. Ujawnienie przez pracowników ich miejsca pracy na prywatnych profilach w mediach społecznościowych czy podejmowane przez nich aktywności w powiązaniu z działalnością pracodawcy (np. dzielenie się treściami promocyjnymi pracodawcy, umieszczanie wpisów lub komentarzy) z powodzeniem mogą wspierać zabiegi promocyjne lub marketingowe pracodawcy. O ile tylko pracodawca umiejętnie zarządza tym aspektem działalności pracowników. Po drugie przedsiębiorstwa nie wykorzystują możliwości, aby lepiej zrozumieć preferencje pracownika i zapewnić szerszą gamę świadczeń dostosowanych do bardziej zróżnicowanej grupy osób.

 

Programy wynagradzania są głównie skierowane do zatrudnionych w sposób tradycyjny (stacjonarnie, na umowę o pracę) i przewidują tradycyjne formy świadczeń dodatkowych, takie jak: ubezpieczenie zdrowotne, urlopy zdrowotne i płatne nadgodziny. W wielu przypadkach brakuje miejsca na elastyczne formy zatrudnienia, rozwój, pochwały i inne formy zachęt, w szczególności dla osób zatrudnionych na innych zasadach lub współpracujących z firmą.

Promocja firmy w social media

Co do zasady pracodawca nie może nakazać wszystkim pracownikom, by założyli – posługując się własnym imieniem i nazwiskiem – konto na przykład na Facebooku i aktywnie używali go w celach prywatnych oraz do promowania działalności chlebodawcy. Zarządzający firmą może natomiast tego wymagać od pracowników zajmujących się polityką informacyjną lub działalnością marketingową przedsiębiorstwa (mówimy na przykład o zatrudnionych w dziale marketingu czy PR). W ich przypadku używane konto staje się doskonałym narzędziem pracy umożliwiającym budowanie profesjonalnego profilu pracodawcy poprzez zamieszczanie komentarzy, umiejętne udostępnianie treści lub śledzenie informacji na temat firmy publikowanych w sieci. Pozostałych pracowników można jedynie zachęcać do używania kont prywatnych w celach promujących nasz biznes.