Według ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych każdy reseller, który prowadzi sklep, musi płacić na rzecz tzw. organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Oczywiście tylko wtedy, gdy publicznie odtwarza w nim muzykę (a także utwory słowno-muzyczne). Niezależnie od tego, czy w sklepie gra radio, telewizor czy odtwarzacz CD. Obowiązek ponoszenia opłat nie dotyczy natomiast sytuacji, gdy sprzedawca puszcza muzykę tylko dla siebie, np. na zapleczu, gdzie klienci jej nie słyszą.


Sprawy należnych wynagrodzeń nie załatwi podpisanie umowy z jednym stowarzyszeniem zrzeszającym artystów. Reseller, który raczy klientów muzyką, musi osobno płacić: autorowi tekstów i kompozytorowi (te wynagrodzenia pobiera Stowarzyszenie Autorów ZAiKS), wykonawcy – niezależnie od tego, czy jest on również twórcą tekstu i muzyki (pieniądze pobierają: STOART – Związek Artystów Wykonawców i SAWP – Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych), a także producentowi nagrania (czyli ZPAV – Związek Producentów Audio-Video).

– To logiczne. Żeby dźwięk dało się słyszeć z głośnika, ktoś musiał napisać tekst i melodię, zaśpiewać to i zagrać, no i stworzyć nagranie, by dało się tego słuchać nie tylko na koncercie na żywo – przekonuje Bogusław Pluta, dyrektor OZZ ZPAV.

Trzeba płacić za wszystko

Zgodnie z ustawą organizacje mają prawo pobierać także wynagrodzenie na rzecz artystów niezrzeszonych, co oznacza, że w praktyce trzeba płacić za wszystko. Przedstawiciele związków mogą także żądać okazania dokumentów finansowych firmy.

 

Art. 105 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych

1. Domniemywa się, że organizacja zbiorowego zarządzania jest uprawniona do zarządzania i ochrony w odniesieniu do pól eksploatacji objętych zbiorowym zarządzaniem oraz że ma legitymację procesową w tym zakresie. Na domniemanie to nie można się powołać, gdy do tego samego utworu lub artystycznego wykonania rości
sobie tytuł więcej niż jedna organizacja zbiorowego zarządzania.

2. W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się
domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych
do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.