Przez wiele lat tworzenie programów wynagradzania było zadaniem stosunkowo prostym, polegającym na właściwym połączeniu płacy z tradycyjnymi formami świadczeń dodatkowych, np. ubezpieczeniem medycznym i czasem wolnym. To już jednak przeszłość. Największe przedsiębiorstwa zdały sobie sprawę z tego, że spersonalizowany, zwinny i holistyczny system wynagradzania jest kluczem do przyciągnięcia i zmotywowania pracowników, a także zachęcenia ich do zadbania o własny rozwój.

Pensje znajdują się obecnie na etapie przejściowym pomiędzy systemem pozbawionym jakiejkolwiek elastyczności a systemem wysoce spersonalizowanym. Firmy, które są liderami tej zmiany, tworzą programy wynagradzania charakteryzujące się większą płynnością, są bardziej dostosowane do indywidualnych preferencji i w większym stopniu uzależnione od ogólnego zaangażowania pracownika, zarówno w pracę zespołu, jak i całego przedsiębiorstwa. Rozumieją one, że skuteczne programy wynagradzania wymagają nawiązania osobistej relacji z każdym pracownikiem. Takie podejście może zadecydować o ogromnej przewadze konkurencyjnej firmy, oczywiście pod warunkiem, że zmiany zostaną wprowadzone prawidłowo.

Niestety, nasze badanie pokazuje, że niewiele przedsiębiorstw radzi sobie z przeprowadzeniem takich zmian. Co prawda zdają sobie sprawę z potrzeby ich wprowadzenia – 76 proc. z nich zreformowało swój system, wprowadzając zasady nieustannego zarządzania wynikami. Jednak aż 91 proc. nadal stosuje wyłącznie tradycyjne rozwiązania, w których rozmowy dotyczące wynagrodzenia są przeprowadzane tylko raz w roku lub nawet rzadziej. Co gorsza, firmy, oceniając swoje programy wynagradzania za pomocą wskaźnika pomiaru lojalności pracowników (NPS), otrzymują wynik -15, a zaledwie 21 proc. z nich poleciłoby swój program innym podmiotom.

Z problemem tym boryka się wiele firm, a także wielu szefów działów HR. W tegorocznym badaniu Global Human Capital Trends 37 proc. respondentów uznało system wynagradzania za bardzo ważny, jednak tylko dziewięć procent zadeklarowało „pełną gotowość” do zajęcia się tym tematem. Mając tak niski punkt odniesienia, przeprowadziliśmy kolejne badanie, aby zrozumieć wpływ systemów wynagradzania na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Wyniki są szokujące…