Jaką rolę pełni kadra kierownicza w czerpaniu korzyści z nowych form wynagradzania? 

Dyrektor ds. zasobów ludzkich

Zrozumienie, że naprawa zarządzania zasobami ludzkimi nie będzie kompletna bez równoległej naprawy systemu wynagradzania. Wykorzystanie metod analitycznych w celu ustalenia, jakie elementy wynagrodzenia są ważne dla pracowników, aby odpowiednio dostosować program wynagradzania i zapewnić przewagę rynkową całej firmie. Ciągła analiza podejścia do wynagradzania, aby nadążyć za zmieniającymi się pracownikami i ich priorytetami.

Dyrektor ds. IT

Współpraca z działem HR, aby zwiększyć możliwości analityczne firmy w obszarze wynagrodzeń oraz promować szersze wykorzystanie analizy kapitału ludzkiego (people analytics)w ramach przedsiębiorstwa. Wynagrodzenia pozostaną obszarem, w którym spostrzeżenia pracowników mogą być niezwykle przydatne.

Dyrektor ds. finansowych

Bieżąca i regularna współpraca z działem HR w celu zrozumienia, jak zmiany w strukturze wynagradzania mogą wpływać na ogólne koszty zatrudnienia, gdyż pensje stanowią istotną część bilansu działu HR.

Dyrektor ds. ryzyka

Monitorowanie przepisów dotyczących wynagradzania, aby zrozumieć, w jaki sposób nowe prawa i regulacje mogą wpływać na strategię wynagradzania firmy — w szczególności w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w sposób elastyczny.

Pracownicy

Komunikowanie swoich potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Obecnie wiele przedsiębiorstw jest otwartych na nowe pomysły dotyczące form wynagradzania. To od poszczególnych pracowników zależy, czy ich głos jest słyszalny.

Źródło: Analiza Deloitte