Nowe przepisy zaczną obowiązywać 25 grudnia br., ale dotąd ponad połowa przedsiębiorców nie wie, czego dotyczą zmiany – wynika z danych Rzetelnyregulamin.pl. Nie warto zwlekać, bo nowych regulacji jest sporo, i to głównie takich, które oznaczają dla sprzedawców dodatkową pracę oraz koszty. Dostosowanie się do nowych przepisów wymaga modyfikacji regulaminów, umów, wpisania nowych informacji na stronach e-sklepu, jak również technicznych przeróbek witryn internetowych. Trzeba zabrać się za to jak najszybciej, bo tym, którzy nie zdążą przed 25 grudnia, grożą kary – do 10 proc. rocznych przychodów, jeżeli niedociągnięcia zostaną uznane za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych przewidziano także grzywnę.

 

Więcej informacji

Uchwalone 30 maja br. przez Sejm przepisy mają na celu m.in. lepszą niż dotąd ochronę konsumentów przed nieuczciwymi sprzedawcami. Dlatego sklep będzie musiał dokładniej niż do tej pory informować klienta m.in. o przysługujących mu prawach na różnych etapach czynności związanych z zakupem oraz o kosztach. Ilość obowiązkowych informacji, jakie muszą przekazać klientom sprzedawcy internetowi, wzrośnie z 6 do 21 (w przypadku placówek stacjonarnych lista jest nieco krótsza). Trzeba będzie m.in. podać: główne cechy oferowanego towaru albo usługi (czyli np. na stronie e-sklepu nie wystarczy umieszczenie marki i modelu sprzedawanego laptopa, należy wyliczyć ważniejsze parametry sprzętu), całkowity koszt zakupu (z wyszczególnieniem ceny przesyłki i ubezpieczenia), sposób i termin zapłaty, dane przedsiębiorcy, w tym nazwę i numer organu rejestrowego oraz kontakt do e-sklepu (adres, e-mail oraz numer telefonu lub faksu, o ile jest dostępny), czas trwania umowy i sposób jej wypowiedzenia. Sprzedawca musi umieścić w sklepie informację o obowiązku dostarczenia towaru wolnego od wad. Ponadto trzeba przekazać klientom informacje o ograniczeniach dostawy (np. „towar jest wysyłany tylko na terytorium Polski”).

Bardzo ważne jest precyzyjne poinformowanie o procedurze i prawach kupującego związanych z reklamacją, a w przypadku sklepów internetowych – także o prawach, obowiązkach, kosztach i procedurze odstąpienia od umowy zakupu. W obu kwestiach nastąpią istotne zmiany – korzystne dla kupujących. Wymagane nową ustawą informacje trzeba przekazać konsumentowi najpóźniej w chwili wyrażenia przez niego chęci zakupu, a nie np. wtedy, gdy już zrobił zakupy. Mogą się one znaleźć na stronie e-sklepu lub podstronach, do których prowadzą odpowiednio opisane odsyłacze. Przy czym nie mogą one być ukryte, a ich treść powinna być jasna i zrozumiała.