W praktyce, jeżeli cena towarów w danej transakcji odbiegnie – bez uzasadnionej przyczyny – od ceny rynkowej, co mogą ustalić organy podatkowe w trakcie postępowania podatkowego, nabywca towarów może zostać pociągnięty do odpowiedzialności solidarnej w terminie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miała miejsce ich dostawa.

Dystrybutorzy pytani o możliwość potencjalnego obniżenia wolumenu sprzedaży materiałów eksploatacyjnych do drukarek, takich jak m.in. tusze i tonery, spowodowanego wprowadzeniem nowelizacji ustawy o VAT, w tym kaucji gwarancyjnej, twierdzą, że takiego ryzyka nie ma. Po pierwsze dlatego, że złożenie kaucji gwarancyjnej nie jest obligatoryjne dla podmiotów dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

Zdaniem specjalisty

• Wojciech Kotala, Cabaj Kotala  Doradztwo

Jedną z metod na uniknięcie ryzyka odpowiedzialności solidarnej w obrocie towarami wrażliwymi jest takie ułożenie relacji biznesowych, by wartość netto transakcji pomiędzy danymi podmiotami nie przekroczyła wartości 50 tys. zł w jednym miesiącu (dotyczy to łącznej wartości wszystkich towarów wrażliwych wymienionych w ustawie). Dostawca towarów w celu uwiarygodnienia się w oczach swoich kontrahentów powinien na bieżąco sprawdzać, czy figuruje w wykazie prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, a także pilnować, aby wysokość złożonej przez niego kaucji gwarancyjnej była na odpowiednim poziomie.

 

• Wiesława Dróżdż, rzecznik prasowy Ministra Finansów

Nabycie towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT od podmiotu wymienionego w wykazie, który złożył kaucję gwarancyjną, o ile wysokość złożonej kaucji jest odpowiednia, jest tylko jedną z przesłanek wyłączających zastosowanie wobec nabywców odpowiedzialności solidarnej (art. 105 a ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT). Podkreślić przy tym należy, że złożenie kaucji gwarancyjnej, o której mowa w tej ustawie, nie jest obligatoryjne dla podmiotów dokonujących dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT.

Ponadto nie ma uzasadnienia do każdorazowego kontrolowania podmiotów, które z różnych powodów nie zapłaciły kaucji gwarancyjnej, a prowadziły handel materiałami eksploatacyjnymi do urządzeń drukujących.