Przedsiębiorcy wskazują także na kilka zagrożeń, które mogą utrudnić prowadzenie działalności handlowej resellerom i dystrybutorom materiałów eksploatacyjnych. W przypadku nawiązania kontaktów handlowych z nieuczciwym dostawcą nabywca, pomimo zapłacenia dostawcy naliczonego przy transakcji podatku VAT, zostanie pozbawiony prawa do jego odliczenia. W powyższej sytuacji mogą się znaleźć firmy resellerskie nie sprawdzające firm, w których dokonują zakupów na kwotę przekraczającą 50 tys. zł miesięcznie. Jeśli organa podatkowe zakwestionują prawidłowość rozliczeń VAT takiego dostawcy, będą dochodzić roszczeń od jego odbiorców.

Inne hipotetyczne niebezpieczeństwo związane z wprowadzeniem zasady solidarnej odpowiedzialności to częściowa zmiana kanałów dystrybucji. Towary takie jak tusze i tonery mogą szerokim strumieniem popłynąć do Polski od dystrybutorów zagranicznych.

– Zagrożeniem dla rynku może być zwrócenie się resellerów do dostawców zagranicznych, od których kupią towary takie jak tusze i tonery bez podatku VAT i – co ważne – bez ryzyka solidarnej odpowiedzialności. Stawia to dystrybutorów krajowych w trudnej sytuacji i uprzywilejowuje dostawców zagranicznych – ostrzega Eliza Zaremba, dyrektor handlowy w Praxisie.

Obawy wyrażają także firmy, które mają kontakty biznesowe z administracją państwową oraz spółkami skarbu państwa. Przedsiębiorcy z niepokojem patrzą w przyszłość, zastanawiając się, czy w pewnym momencie administracja państwowa, zamawiająca duże partie materiałów eksploatacyjnych (w tym tuszów i tonerów), nie zacznie żądać od oferentów (dostawców) kaucji gwarancyjnej.

– Ten wymóg uderzy w małych i średnich dostawców, którzy nie będą mogli pozwolić sobie na zamrożenie dużych kwot w postaci kaucji. Nastąpi samoistne wykluczenie tych podmiotów z rynku – mówi Radosław Olejniczak.

Kolejnym problemem są oświadczenia. Nadal częstą praktyką stosowaną przez znaczną grupę dostawców jest wystawianie różnego rodzaju oświadczeń, które w założeniu mają zdjąć solidarną odpowiedzialność z nabywcy, zastępując weryfikację kontrahenta. Trzeba jednak pamiętać, że oświadczenia te nie stanowią pewnego zabezpieczenia dla nabywców, ponieważ nie zostały ujęte w ustawie i ich zapisy nie są uznawane przez urzędy skarbowe. Tylko kaucja gwarancyjna wpłacana do urzędu skarbowego przez dostawcę jest ustawowym narzędziem, które zdejmuje z nabywcy odpowiedzialność podatkową za objęte nią transakcje.