Kwotą wpłaconą przez nabywcę/usługobiorcę na nasz rachunek VAT będziemy mogli dysponować jedynie w celu zapłaty VAT na rachunek VAT kontrahentów oraz regulowania zobowiązań podatkowych z tytułu VAT wobec urzędu skarbowego. Gdy nasze zobowiązanie VAT wobec urzędu skarbowego będzie niższe od środków zgromadzonych na rachunku VAT, będziemy mogli wnioskować o zwrot różnicy (na nasz właściwy rachunek bankowy) do naczelnika urzędu skarbowego. A tenże będzie miał 60 dni na wyrażenie zgody na ten zwrot. Będzie też mógł odmówić wyrażenia zgody na zwrot środków, które zostaną na rachunku VAT. Jednocześnie środki na rachunku VAT będą formalnie nadal należały do podatnika, a fiskus nie będzie mógł samodzielnie dokonywać operacji finansowych przy użyciu tych środków.

 

Procedura w pigułce

Płatność za faktury ma się odbywać poprzez „dedykowany komunikat przelewu”, który będzie uwzględniał w treści kwotę podatku, wartość brutto, NIP kontrahenta oraz nr faktury. To będzie działało w ten sposób, że każdy podatnik VAT będzie miał do posiadanych w danym banku firmowych rachunków bankowych (lub rachunków w SKOK) zakładany (nieodpłatnie) rachunek VAT. Jak już wejdzie w życie system podzielonej płatności, przy dokonywaniu przelewu będziemy mogli wybrać zapłatę standardową lub podzieloną płatność. Gdy podamy numer rachunku naszego dostawcy/usługodawcy, wówczas – jeżeli będzie to rachunek przedsiębiorcy – po podaniu powyższych danych system automatycznie przeleje kwotę netto na rachunek bankowy naszego kontrahenta, a kwotę podatku VAT na jego rachunek VAT.

Kluczowe fakty dotyczące podzielonej płatności

• Podzielona płatność ma teoretycznie wejść w życie 1 lipca 2018 r.

• System split payment będzie dobrowolny – nabywca będzie wybierał, czy zapłaci fakturę po staremu, czy w modelu podzielonej płatności.

• Stosowanie podzielonej płatności będzie polegało na dokonaniu specjalnego przelewu z podaną kwotą podatku, wartością brutto, NIP kontrahenta i numerem faktury.

• Kwota netto z faktury będzie przelewana na nasz rachunek, kwota VAT będzie trafiała
na rachunek VAT.

• Każdy podatnik VAT będzie miał nieodpłatnie zakładany rachunek VAT.

• Środkami zgromadzonymi na rachunku VAT podatnik dysponuje w bardzo ograniczonym zakresie, co pogorszy płynność finansową podatników (koniec kredytowania się VAT!).

• Odzyskanie nadwyżki środków z rachunku VAT będzie wymagało zgody naczelnika urzędu skarbowego.

• Dokonanie zapłaty w systemie podzielonej płatności ma chronić podatników przed
solidarną odpowiedzialnością w VAT, sankcją VAT, stosowaniem podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych VAT oraz dawać możliwość przyśpieszonego zwrotu nadwyżki podatku VAT.