Jak wynika z raportu firmy Deloitte „Global Human Capital Trends 2019”, choć 82 proc. respondentów w Polsce uznało potrzebę poprawy „doświadczenia pracownika” za ważną, to jedynie połowa deklaruje, że skutecznie lub bardzo skutecznie tworzy miejsca pracy, które mają znaczenie i sens dla pracowników. Z kolei ci, którzy zdecydowali się na nowy model zarządzania, a więc na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu 4.0, zauważyli, że pozytywnie wpłynęło to na wyniki finansowe firmy.

W dziewiątej edycji raportu ankietę wypełniło niemal 10 tys. respondentów z 119 krajów, w tym także z Polski. Eksperci wyodrębnili 10 trendów w trzech kategoriach: przyszłości firmy, pracownika i obszaru HR, które będą kształtowały biznes w najbliższych latach.
Do 2020 r. liczba osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w USA będzie rosnąć i ma osiągnąć 42 mln. Zgodnie z szacunkami Indeksu Przedsiębiorczości 2019 w Polsce przybywa średnio 916 jednoosobowych firm dziennie. Elastyczne formy zatrudnienia jako ważną lub bardzo ważną kwestię uznała ponad jedna czwarta badanych w Polsce (28 proc.). Co ciekawe, w skali globalnej wynik ten był wyższy i wyniósł aż 41 proc. Z wszystkich wskazanych przez Deloitte trendów właśnie w obszarze alternatywnych form zatrudnienia rysuje się największa różnica w odpowiedziach, co oznacza, że rynek, a także prawo pracy w Polsce nie nadążają za szybko zmieniającymi się warunkami pracy. Podobny odsetek deklaracji (7 proc. w Polsce, 8 proc. na świecie) dotyczy opracowania procesów umożliwiających zarządzanie i rozwijanie alternatywnych form zatrudnienia.

Menedżerowie zarządzający pionami HR powinni mieć na uwadze fakt, że to na alternatywnych formach zatrudnienia w przyszłości będzie opierać się biznes. Pracownik w jednej firmie może być zatrudniony na etacie, a z drugą w tym samym czasie może być związany projektowo. Pracodawca 4.0 powinien dostrzec te zależności, inaczej trudno mu będzie w relacji z pracownikami uwzględnić przeciwdziałanie wykluczeniu, różnorodność, sprawiedliwe traktowanie i zaufanie. Pracownik 4.0 musi czuć, że jest doceniany, mieć poczucie, że jest częścią kultury i systemu organizacyjnego, pełnoprawnym członkiem zespołu. W sumie 83 proc. firm w Polsce (88 proc. globalnie) uznało za istotną lub bardzo istotną zależność między poziomem zaangażowania a efektywnością swoich pracowników.