Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze, z którymi będziemy się mierzyć w najbliższych latach, wpłyną również na rynek pracownika. Nie bez znaczenia w tym procesie są też nowe technologie i związana z nimi rewolucja przemysłowa. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte Global Human Capital Trends, według prawie 60 proc. polskich pracowników rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję i automatyzację pracy są ważnym czynnikiem w przyszłym rozwoju kapitału ludzkiego. Jednocześnie mniej niż połowa badanych jest w gotowa wdrożyć tego typu rozwiązania u siebie.

W sumie 32 proc. (globalnie 44 proc.) osób badanych nad Wisłą uważa, że koncepcja „firmy odpowiedzialnej 4.0”, czyli takiej, która dba o otoczenie i interesariuszy, wdraża innowacje i promuje współpracę – nabrała w 2019 r. większego znaczenia niż rok wcześniej. Jeszcze więcej, bo 42 proc. (56 proc. globalnie) szacuje, że ten trend będzie rozwijał się w najbliższych trzech latach.

To oznacza, że w niedalekiej przyszłości uwaga pracodawców i rekruterów będzie skierowana na pracownika. W związku z tym firmy powinny promować działania etyczne i w praktyce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Deloitte zidentyfikował pięć zasad działania przedsiębiorstwa, którego pracownik będzie zmotywowany do zaangażowania i rozwoju. Te zasady to: poczucie celu i sensu działania, etyka i uczciwość, rozwój i pasja, współpraca i więzi osobiste oraz przejrzystość i otwartość.

Nie tylko etat

Na rynku pracownika w sposób widoczny rośnie znaczenie elastycznych form zatrudnienia i wolnych zawodów. Jak zauważają specjaliści Deloitte’a, elastyczne podejście do formy zawieranych umów ułatwi przedsiębiorstwom poszukiwanie i zatrudnianie pracowników o różnorodnych kompetencjach. Z naszych danych wynika, że 28 proc. polskich badanych przyznaje, że takie alternatywne formy zatrudnienia mają dla nich znaczenie, a 57 proc. deklaruje, że działy HR w ich przedsiębiorstwach wspierają poszukiwania pracowników gotowych na taką formę współpracy. Co koresponduje z faktem, że współcześni pracownicy stają się coraz bardziej elastyczni i mobilni. Nie chcą wiązać się tylko z jednym pracodawcą i świadczyć pracy w określonych godzinach. Pragną dzielić się swoimi kompetencjami globalnie, niekoniecznie będąc etatowym pracownikiem. Pracodawcy muszą się zmierzyć z tym faktem, gdyż według badania Deloitte’a, tylko 32 proc. firm jest gotowych na wdrażanie tego typu rozwiązań.