Czym jest process mining i jak może pomóc?

Opisane powyżej aspekty stanowią podwalinę dla rozwijającej się bardzo intensywnie od kilku lat dziedziny process mining, zajmującej się rozwiązywaniem tego typu problemów w oparciu o „twarde” dane z systemów IT. W odróżnieniu od tradycyjnych, których podstawą są warsztaty i analiza dokumentacji metod, współczesny process mining wykorzystuje cyfrowe ślady (ang. digital footprints), które procesy biznesowe zostawiają w systemach. Już dzięki tak podstawowym danym, jak data i czas wykonania poszczególnych operacji oraz ich identyfikatory, wykorzystując nowoczesne narzędzia, można odtworzyć i zwizualizować przebieg całego procesu. 

Po przeliczeniu podstawowych KPI, takich jak czas i liczba przebiegów oraz wolumen i wartość transakcji procesowanych daną ścieżką, można powiedzieć bardzo wiele o obecnym stanie procesu, oszacować potencjał pod jego optymalizację oraz wyznaczyć podstawowe kierunki do ulepszenie. Wykonana w ten sposób analiza tworzy scentralizowaną i niepodważalną bazę wiedzy wewnątrz firmy, dodatkowo wzbogaconą o ostateczne wnioski oraz nieobciążoną ryzykiem związanym z manualnym zbieraniem danych deklarowanych w tradycyjnym podejściu.

Podążając za tym trendem, w Deloitte stworzyliśmy Center of Process Bionics, które na podstawie najnowszych trendów technologicznych z obszaru process miningu kompleksowo wspiera klientów w analizie i optymalizacji procesów biznesowych. Dzięki ścisłej współpracy partnerskiej z firmą Celonis, będącą wiodącym na rynku dostawcą oprogramowania do analizy procesów, mamy do dyspozycji najwyższej jakości profesjonalne narzędzia, które w dodatku są nieustannie rozwijane i wzbogacane o kolejne funkcje. Dzięki unikatowemu, wypracowanemu przez Deloitte frameworkowi pomagamy naszym klientom przejść całą ścieżkę analizy funkcjonujących u nich procesów. 

Zautomatyzowane podejście zapewnia uchwycenie pełnego obrazu danego procesu, którego stopień skomplikowania często wywołuje wyrazy niekłamanego zdziwienia na twarzach naszych klientów. Wdrożenie tego rozwiązania umożliwia nie tylko zoptymalizowanie zawiłych procesów, lecz też ciągłe monitorowanie ich rozwoju i codziennego funkcjonowania. Ponadto może być punktem startowym do dalszych inicjatyw.

Teraz Polska

W krajach Europy Zachodniej rozwiązania z obszaru process miningu oferowane przez Center of Process Bionics cieszą się obecnie wielkim powodzeniem, a klienci, którzy zdecydowali się odpowiednio wcześnie obdarzyć je zaufaniem i zainwestować w pierwsze wdrożenia, już czerpią z nich namacalne korzyści, a także myślą o stawianiu kolejnych kroków na drodze cyfrowej transformacji i robotyzacji swoich przedsiębiorstw.

Chociaż na polskim rynku process mining zaczyna dopiero raczkować, warto zastanowić się, czy chcemy uczestniczyć w tym procesie jedynie w roli biernego obserwatora, czy też współtworzyć go od samego początku. Takie rozwiązania są wdrażane zazwyczaj dla różnych rodzajów procesów. Bez względu na to, od jakiego projektu zaczniemy pilotaż (Proof of Value – PoV), możemy skalować rozwiązania na kolejne obszary działalności firmy. Jest to w ostatnim czasie praktyka bardzo popularna na rynkach zachodnich. Przez wielu członków zarządów dużych firm process mining jest postrzegany jako kluczowy akcelerator dla osiągania przewagi konkurencyjnej w najbliższych latach.

O autorze
Adam Biesiada 
Menedżer | Deloitte Technologie Zespół analityki i Process Mining