Wyniki badania nas zaskoczyły, niestety negatywnie. Choć 61 proc. respondentów stwierdziło, że reaguje na bieżącą sytuację, to blisko połowa z liczącej 551 firm grupy badawczej zadeklarowała, iż trzyma się wytyczonych w kilkuletniej strategii celów i rzadko je modyfikuje. Czy to oznacza, że polscy przedsiębiorcy potrafią tak precyzyjnie prognozować zachowanie rynków i klientów, że daje im to podstawę do sztywnego wyznaczania kierunków rozwoju na kilka lat w przód. Czy też odpowiedzi świadczą o tym, że badane firmy wcale nie są elastyczne i nie dostrzegają konieczności modyfikacji swoich strategii, kiedy rynek się zmienia?

A może ich strategie są po prostu na tyle mało konkretne i ogólne, że nie wymagają modyfikacji, a przedsiębiorcy mogą się skupić na zarządzaniu operacyjnym? Dalsze opinie respondentów mogą sugerować właśnie tę odpowiedź. Ponad 80 proc. ankietowanych uważa bowiem, że strategia jest oczywiście ważna, ale tylko 64 proc. w ogóle ją ma, z czego jeszcze mniej, bo tylko 45 proc., mierzy efektywność jej realizacji.

Poglądy respondentów na temat przygotowania ich firm do działania w warunkach niepewności silnie łączą się z określonym zestawem kompetencji. W badaniu wyraźnie wyłoniły się dwie grupy przedsiębiorstw: te lepiej przygotowane uważają, że bariery rozwoju leżą na zewnątrz ich organizacji, a nieprzygotowane – że bariery mają charakter wewnętrzny. Wyniki pozostałych nie odbiegają od średniego rezultatu dla wszystkich ankietowanych.

Firmy z pierwszej grupy dysponują systemami do zbierania informacji, potrafią nimi zarządzać, widzą potrzebę działania zgodnie z przyjętą strategią rozwoju. Mają też zdecydowanie lepsze niż konkurencja wskaźniki uczenia się na błędach, skuteczniej wykorzystują metody zwinnego zarządzania, iteracyjnego rozwijania produktów i usług bądź wdrażają programy pilotażowe. Potrafią również lepiej szacować rezultaty podejmowanych inicjatyw, częściej mają opracowane procesy przewidywania zagrożeń i wyżej oceniają przydatność posiadanych narzędzi IT do budowania przewagi konkurencyjnej.