Ostatni sondaż Gallupa pokazał, że 70 proc. Amerykanów „nie angażuje się” w pracę lub „aktywnie się z niej wyłącza”. Nic dziwnego, że szefowie firm i zespołów szukają sposobów na poprawę sytuacji. Niestety, zachęty materialne, choć się je docenia, pozostają bez wpływu na skuteczniejsze czynniki, które długoterminowo kształtują dobre samopoczucie. Liderzy powinni więc raczej zapewniać pracownikom trzy rzeczy, by ci byli bardziej zmotywowani.

Inspiracja

Bez względu na to, co robi firma – czy świadczy usługi, czy też tworzy produkty – ważne jest, by jej kultura była przesiąknięta znaczeniem. Badania pokazują, że ludzie, którzy mają poczucie sensu, są bardziej ukierunkowani, kreatywni i odporni. Z tego powodu liderzy powinni przypominać pracownikom, w jaki sposób swoją pracą przyczyniają się do poprawy życia innych. Przykładem takich działań może być publikowanie podziękowań od klientów lub ogłaszanie celów charytatywnych, które wspiera firma. Dzięki takim działaniom motywacja pracowników może rosnąć.

Badania Adama Granta z wydziału zarządzania w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii pokazują, że nawet niezadowoleni pracownicy mają lepszą opinię o swoim miejscu pracy, kiedy poświęcają czas szczytnym celom, oraz że pracownicze programy wsparcia są skuteczne nie tylko dlatego, że pracownicy otrzymują w nich pomoc, lecz także dlatego, że mogą ją oferować.

Źródłem inspiracji dla pracowników są także liderzy. Z badań wynika, że kiedy działają bezinteresownie, dbając w większym stopniu o grupę niż o samych siebie, ich podwładni wykazują większe zaufanie, chęć do współpracy, oddanie, lojalność, koleżeńskość i zaangażowanie. Wayne Baker z Uniwersytetu Michigan wykazał, że szefowie, którzy postępują wobec swoich pracowników sprawiedliwie, inspirują ich do większego oddania i produktywności, a także lepszych postaw obywatelskich. Pamiętaj, by pracować wspólnie z członkami swojego zespołu codziennie lub przynajmniej raz na tydzień, okazując lojalność zarówno wobec nich, jak i całej firmy.