Gdy w czerwcu 2015 r. dołączyłam do zespołu Pramerica, otrzymałam zadanie wzmocnienia pozycji firmy na trudnym rynku polis na życie. Naszą misją jest pomaganie klientom w osiągnięciu bezpieczeństwa finansowego i spokoju poprzez ochronę podstawowych wartości, czyli życia i zdrowia. Może to brzmieć podobnie do deklaracji innych ubezpieczycieli na życie i każdy z nich może powiedzieć, że ma podobną misję. Przy takiej komunikacji łatwo popaść w banał, o ile nie udowodni się, że jest ona autentyczna. W naszym przypadku tę autentyczność uosabia idea tzw. Life Plannerów, która wyróżnia naszych przedstawicieli spośród pozostałych agentów ubezpieczeniowych. Rolą Life Plannera nie jest tylko sprzedaż klientowi polisy. Jego praca polega na dogłębnym poznaniu rzeczywistych potrzeb klienta i stworzeniu produktu ubezpieczeniowego dopasowanego do jego oczekiwań, marzeń i możliwości.

 

Rekrutowanie empatii

Samo powiedzenie, że pracownik ma przestrzegać naszych wartości, nawet wielokrotnie powtarzane podczas wymagającego okresu nauki profesji, nie wystarczy, by ukształtować Life Plannera. Kluczowe są cechy osobowości oraz wewnętrzna motywacja, które muszą łączyć się z naszą misją i wartościami. Z tego powodu starannie dobieramy kandydatów do pracy i w pierwszej kolejności nie kierujemy się wymogami dotyczącymi doświadczenia w zawodzie. Wręcz przeciwnie.
Ze względu na ryzyko pojawienia się nawyków niezgodnych z naszymi standardami nie zatrudniamy na stanowisko Life Plannera osób pracujących wcześniej u innych ubezpieczycieli. Osoba nauczona szybkiej sprzedaży i pracy pod presją wyników krótkoterminowych nie jest w stanie zmienić starych przyzwyczajeń i z pewnością będzie szła na skróty. A my od kandydatów oczekujemy, że będą naprawdę wierzyć w to, co robią.

Dlatego osoby przychodzące do nas muszą – choć może to zabrzmi nieco górnolotnie – kochać ludzi i widzieć w każdym spotkaniu z drugim człowiekiem określoną wartość. Ktoś, kto nie lubi być z ludźmi, nie ma empatii i poczucia, że robi coś ważnego i dobrego, nie zrozumie, że ta praca oznacza coś więcej niż prezentację i sprzedaż produktu.