Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polska Agencja Rozwoju Przed-siębiorczości na początku marca bieżącedo roku ogłosiły, że zainteresowani dotacjami unijnymi wnioski o dofinansowanie będą mogli składać przez Internet. „Wnioski będzie można składać na dwa sposoby: w wersji elektronicznej, opatrzonej tzw. podpisem kwalifikowanym, oraz w wersji elektronicznej z uzupełnieniem w postaci wydrukowanej i podpisanej wersji papierowej, przy czym za datę złożenia wniosku będzie uznawana data zatwierdzenia elektronicznej wersji wniosku w generatorze, tj. elektronicznej aplikacji do wypełniania wniosków” – poinformował w komunikacie prasowym PARP. Na razie dotyczy to tylko działania 8.1 Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” (czyli e-usług), ale w przyszłości będzie można składać drogą elektroniczną także wnioski o dotacje z innych pul środków z UE. Przedsiębiorcy raczej popierają tę inicjatywę. Uważają, że zmiana ułatwi życie zarówno im, jak i urzędnikom. Znikną kolejki przed PARP-em (o których było głośno w ostatnich tygodniach), składanie wniosków będzie prawdopodobnie tańsze i szybsze, urzędnicy unikną pozwów niezadowolonych beneficjentów, a dzięki zastosowaniu elektronicznych narzędzi do weryfikacji projektów – również zaoszczędzą swój czas.

Na e-biznes: tylko elektronicznie

Składanie wniosków o dotacje w ramach działania 8.1 od najbliższej tury będzie możliwe tylko przez Internet. Wprowadzenia tego rozwiązania wymaga Komisja Europejska. Jacek Sońta, naczelnik Wydziału Komunikacji i Promocji Biura Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wyjaśnia, że zmiany sposobu składania wniosków o dofinansowanie e--usług dokonano w celu ułatwienia życia przedsiębiorcom, a także uniknięcia sytuacji, jakie miały miejsce ostatnio, np. kolejek przed urzędami. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie przeprowadzana nowa runda konkursu. Prawdopodobnie zainteresowani beneficjenci będą mogli składać wnioski najwcześniej od drugiej połowy kwietnia 2010 r. – Z ustaleniem terminu najbliższego naboru w działaniu 8.1 czekamy na wejście w życie nowelizacji rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej na tworzenie i rozwój gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” – wyjaśnia Monika Karwat-Bury, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Za jakiś czas – choć nie wiadomo, kiedy dokładnie – wnioski przez Internet będzie można składać również w przypadku działań 8.3 (eInclusion) i 8.4 (ostatnia mila). – Jesteśmy w trakcie przygotowywania koncepcji – zapewnia Jacek Sońta. „O tym, czy projekt zostanie zakwalifikowany, zadecyduje jego jakość, innowacyjność i efektywność ekonomiczna” – czytamy w komunikacie prasowym MSWiA. Nie będzie więc miała znaczenia data jego złożenia. Dla jego oceny istotne będą natomiast kryteria merytoryczne – urzędnicy ocenią wszystkie nadesłane projekty i wybiorą najlepsze, układając przy tym swoistą listę rankingową.

W ocenie przedsiębiorców

Resellerów cieszy nowy pomysł urzędników. Jednocześnie uważają, że warto umożliwić beneficjentom przeglądanie i uzupełnianie on-line już złożonych wniosków. Zdarza się bowiem, że przedsiębiorcy nie wiedzą, od kiedy należy liczyć czas, jaki mają na poprawki (np. że liczy się data e-maila, nie oficjalnego pisma nadesłanego pocztą), a ich wniosek zostaje odrzucony. – Jeśli system internetowy pozwoli na uniknięcie takich sytuacji, jesteśmy jak najbardziej za taką formą składania wniosków – mówi Andrzej Banach, właściciel Net-Kompu z Kolna. Zdaniem Rafała Rodziewicza, dyrektora generalnego i współwłaściciela łódzkiego Technitelu, przedsiębiorcy będą mogli ograniczyć koszty związane z przekazywaniem wniosków. – Nasz ostatni wniosek, składany w ramach jednego z konkursów, zajmował dwa segregatory po około 500 stron, a niezależnie od tego musieliśmy razem z wersją papierową przekazać wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD. Poza tym urzędnicy mogliby udostępnić beneficjentom formularze, weryfikowane już podczas wypełniania, co spowoduje zmniejszenie ilości błędów od strony formalnej – proponuje Rafał Rodziewicz z Technitelu. Według Joanny Wolskiej, prokurenta w Softex Dacie, dobrze, że nie będzie się liczyła data złożenia wniosku, lecz jego jakość. – Wnioski często pisane są na czas, a przecież innowacyjne projekty wymagają przemyślenia, analizy i dobrego zaplanowania. Kryteria merytoryczne powinny być zdecydowanie ważniejsze niż formalne. Odwrotna zasada eliminuje wiele wartościowych projektów. Instytucje pośredniczące i wdrażające wysyłają informację o tym, jakie popełniono błędy formalne, i wzywają do poprawek. Nie udzielają jednak informacji, jak powinno być poprawnie, nie ma też często szczegółowych wytycznych. Uzyskanie wiarygodnej informacji jest bardzo trudne, a na odpowiedź na pisemne pytania beneficjenta instytucje mają 14 dni – podkreśla Joanna Wolska.

Joanna Wolska
prokurent i kierownik ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Softex Dacie

Nabór wniosków przez Internet ma wady i zalety. Z pewnością jest to wygodne rozwiązanie dla firm spoza Warszawy, które muszą wysyłać wnioski do warszawskiego RIF-u (Regionalnej Instytucji Finansującej). Wówczas zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że wniosek w wersji papierowej nie dotrze na czas lub zaginie. Jednak z moich doświadczeń wynika, że składanie wniosków przez Internet za pośrednictwem systemów informatycznych też może powodować problemy. Dwa lata temu usiłowaliśmy złożyć wniosek za pośrednictwem generatora i okazało się to niełatwe. Po każdej zmianie musieliśmy zapisywać modyfikacje, bo system mógł w dowolnej chwili wyrzucić użytkownika i nie zapisać zmian. Po pewnym czasie nie można było się nawet zalogować do systemu, czas płynął, a wniosek trzeba było złożyć. W takich sytuacjach nadal przyjdzie nam stać w kolejkach lub dokumentować problemy i wnosić o przedłużenie terminu składania wniosku nie z winy beneficjenta.Rafał Rodziewicz
dyrektor generalny i współwłaściciel Technitelu

Jako przedstawiciel firmy zainteresowanej rozwojem usług e-urzędu oraz upowszechnieniem cyfryzacji obsługi – zarówno w zakresie spraw urzędowych, jak i biznesowych – jestem oczywiście za tym, aby instytucje pośredniczące umożliwiły składanie wniosków przez Internet. Obecnie dostępne i powszechne rozwiązania informatyczne umożliwiają takie działanie. Co więcej, ich zabezpieczenia zapewniają zachowanie pełnej poufności i gwarantują, że przesyłane dane nie ucierpią (tzn. nie zostaną zmienione) podczas transferu. Na tym ułatwieniu skorzystają i beneficjenci, i urzędnicy. Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie łatwiejsze, a także pozwoli przedsiębiorcom na ograniczenie kosztów. Z kolei instytucje pośredniczące zaoszczędzą sporo czasu, ponieważ do weryfikowania nadesłanych wniosków będzie można użyć gotowych narzędzi.