Minister kultury Piotr Gliński pod koniec kwietnia oznajmił, że rząd zamierza przyspieszyć prace związane z wprowadzeniem kolejnej opłaty reprograficznej (zwanej też opłatą od czystych nośników) – tym razem na smartfony, tablety oraz telewizory typu smart. Wybór tej daty nie był przypadkowy. W ten sposób wicepremier wykazał się solidarnością z artystami „zamrożonymi” przez pandemię. Na odzew tego środowiska nie musiał zbyt długo czekać. Po kilkunastu dniach otrzymał list dziękczynny, podpisany przez prawdziwe tuzy polskiej sceny, jak Urszula Dudziak, Krzysztof Cugowski czy Marek Kościkiewicz. Artyści, oprócz tego, że podziękowali za poparcie, napisali, że wbrew propagandzie lobbystów międzynarodowych korporacji opłata w żaden sposób nie obciąża ani budżetu państwa, ani polskich konsumentów. Jednocześnie gwiazdy polskiej rozrywki utyskiwały na skąpstwo koncernów, które choć czerpią ogromne zyski ze sprzedaży urządzeń, które mogą służyć do odtwarzania i kopiowania utworów,  przeznaczają na polską kulturę jedynie minimalną część swoich przychodów. Muzycy, z którymi w tym zakresie zgodził się sam Piotr Gliński, podkreślali przy tym, że Polska jest jednym z ostatnich krajów w Europie bez adekwatnej rekompensaty za kopiowanie utworów na własny użytek.

Dotychczasowa opłata reprograficzna, która obowiązuje w Polsce od 1994 r., jest doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania (nagrywarek, płyt CD/DVD, papieru do kopiarek, dyskietek komputerowych itp.). Szczegółowa lista produktów podlegających opłacie została określona w rozporządzeniu resortu kultury z dnia 2 czerwca 2003 r. Wysokość parapodatku wynosi 1 – 3 proc. ceny sprzedaży urządzenia lub nośnika, a obowiązek jego opłacania ciąży na importerach, producentach i właścicielach punktów ksero. Z założenia ma on stanowić rekompensatę za straty, jakie twórcy ponoszą w związku z dozwolonym przez prawo kopiowaniem ich utworów na własny użytek przez osoby fizyczne.  Zebrane pieniądze trafiają do trzech organizacji zarządzania prawami autorskimi: Stowarzyszenia Artystów ZAiKS, Stowarzyszenia Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP, a także Związku Producentów Audio-Video ZPAV.