Ten rok zdominują rozwiązania, które wyznaczały kierunki rozwoju branży już w latach ubiegłych. Choć nie od dziś jest o nich głośno, to dopiero teraz dojrzewają zarówno one, jak i polski rynek (który jest dość zachowawczy) do bardziej masowych wdrożeń. A przy tym bardziej przemyślanych, bo klienci coraz lepiej potrafią odróżnić marketingowe hasła od rzeczywistych korzyści zapewnianych przez promowane rozwiązania.

Dlatego rozpoczynający się rok powinien być punktem zwrotnym choćby dla cloud computingu. Jak wykazują badania, świadome wykorzystanie chmury publicznej przez polski biznes i instytucje w latach ubiegłych pozostawało na poziomie marnych kilku procent. W tej dziedzinie bardzo odstawaliśmy nie tylko od światowych liderów, ale także od sąsiadów w regionie.

Warto zwrócić uwagę na zwiększoną aktywność dostawców chmury publicznej na polskim rynku, coraz bardziej dojrzałą ofertę dla środowisk hybrydowych i – co ważne – dużo lepsze postrzeganie tego typu usług przez użytkowników. Te czynniki sprawiają, że w 12 nadchodzących miesiącach powinniśmy obserwować znaczny wzrost wykorzystania chmury publicznej. Tym bardziej że start następuje z wyjątkowo niskiego pułapu.

Z kolei cyfrowa transformacja przez ostatnie lata funkcjonowała trochę jako słowo wytrych, służąc do uruchamiania budżetów klientów. Dzięki niej mieli – jak obiecywał przekaz marketingowy –„uniknąć technologicznego zapóźnienia i wyróżnić się na tle konkurencji”. Przyszedł jednak czas na weryfikację obietnic i okazało się, że sprawy nie wyglądają za dobrze.

Badania wykazują, że do tej pory wdrażana cyfryzacja zwykle nie przekładała się na poprawę wskaźników finansowych w firmach, a inne korzyści z inwestycji w cyfrową transformację najczęściej pozostawały w sferze pobożnych życzeń. Pomimo tego dostawcy w nowym roku nie porzucą idei digital transformation. Będą jednak wraz z partnerami w sposób bardziej przystający do rzeczywistych potrzeb klientów przekonywać ich, że warto działać jako w pełni cyfrowe przedsiębiorstwo.

Zejść na ziemię muszą także w przypadku Internetu rzeczy. Przez lata o IoT słyszało się wiele, jednak wizja miliardów połączonych urządzeń nie sprawiła, że resellerzy i integratorzy masowo włączyli tego typu projekty do swojej oferty. Prócz smart meteringu prezentowano niewiele konkretnych przykładów wdrożonych i działających instalacji. Teraz powinno się to zmienić.

Na kolejnych kilku stronach prezentujemy krótki przegląd technologii, które w opinii ekspertów będą wyznaczać kierunki rozwoju rynku IT w nowym roku. Bez wątpienia część z nich szybko znajdzie wielbicieli, innymi zaś zajmą się wyłącznie pionierzy, występujący w roli testerów rzeczywistej wartości poszczególnych rozwiązań.