Francuska firma korzysta obecnie głównie z chłodzenia wodnego. Łączy chłodzenie cieczą (70 proc.) z obniżaniem temperatury serwerów za pomocą zewnętrznego powietrza (30 proc.). Innym sposobem są inwestycje w zasilanie awaryjne, w tym wykorzystanie UPS o wysokiej sprawności (do 98 proc.). Uzyskuje się oszczędności dzięki zastosowaniu rotacyjnych UPS (moduły przełączają się w stan czuwania przy niskim obciążeniu) jednocześnie z zasilaczami awaryjnymi bazującymi na mechaniźmie podwójnej konwersji (prostownik – akumulator – falownik).

Kolejnym obszarem wdrożeń jest wykorzystanie energii cieplnej, którą wytwarzają urządzenia stojące w centrum danych. Przykładowo w jednym z ośrodków Beyond.pl służy ona do ogrzewania biura. Nie zawsze jednak są możliwości wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią oszczędzanie energii w już istniejących obiektach. Dotyczy to na przykład budynków czy pomieszczeń, które zostały adaptowane na centra danych. Wiele zależy od konkretnej lokalizacji – niezbędna jest umiejętność fachowej analizy związanych z nią możliwości.

– Trudno znaleźć elementy do poprawy, jeśli centrum danych oferuje tylko lub głównie usługi kolokacji sprzętu klienta. Znacznie więcej można zdziałać, jeśli ośrodek dostarcza usługi chmurowe – twierdzi Sławomir Kozłowski, dyrektor centrum przetwarzania danych Exea.

Specjaliści podkreślają, że oszczędności energii należy szukać głównie w infrastrukturze IT obiektu. Chociażby, jak sugeruje Adam Dyszkiewicz z Fujitsu, przez zastosowanie macierzy all-flash albo serwerów, które mogą pracować w wysokiej temperaturze, co umożliwia zmniejszenie wydatków na zasilanie i odbiór ciepła.

Zdaniem specjalistów

Cezary Gutowski, kierownik wsparcia sprzedaży, IT Division, APC by Schneider Electric

 Ze względu na duże straty energii, związane ze źle zaprojektowaną infrastrukturą chłodzącą i zasilającą w centrach danych, co obserwujemy na całym świecie, zdecydowanie najważniejszą inwestycją podnoszącą energooszczędność są systemy chłodnicze. Kluczową kwestią jest sposób ich instalacji. Jest kilka zasad: nie powinno się instalować źródła chłodzenia zbyt daleko od urządzeń, ciepłe i zimne strumienie powietrza nie mogą się ze sobą mieszać, a chłodne powietrze powinno mieć zapewniony swobodny przepływ. Kiedy systemy IT będą skonsolidowane w jak najmniejszej liczbie szaf oraz usytuowane w pobliżu instalacji odprowadzania ciepła, ich efektywność znacznie wzrośnie.

Marcin Zmaczyński, dyrektor regionalny Aruba Cloud w Europie Środkowo-Wschodniej

 Zapotrzebowanie na energooszczędność jest coraz większe, bo ceny prądu ciągle rosną. Na naszym rynku głównym obszarem inwestycji są rozwiązania związane z odzyskiwaniem ciepła i chłodzeniem, np. stworzenie obiegu zamkniętego i systemy chłodzenia cieczą. Projekty związane z energią odnawialną w centrach danych w Polsce dopiero raczkują, bo u nas wciąż bardziej opłaca się kupować prąd z tradycyjnych źródeł, niż inwestować w zieloną energię. Możliwe, że to się zmieni, bo Unia Europejska prawdopodobnie będzie zachęcać do stosowania zielonej energii poprzez regulacje prawne i dopłaty.

Michał Semeniuk, Sales Manager EMEA, Delta Electronics

Projektując nowe ośrodki lub modernizując istniejące, szczególną uwagę zwraca się na wybór UPS-a, który gwarantuje najwyższą sprawność w jak najszerszym zakresie obciążenia. Współczynnik ten na poziomie 96,5–98 proc. w trybie online jest dzisiaj standardem. Różnica w sprawności UPS-ów starych, np. 10-letnich, i nowych to 6–10 proc. Jeśli weźmie się pod uwagę wymianę jednostki o mocy 500 kVA, stopa zwrotu z inwestycji wyniesie ok. 5 lat.