Integratorzy: niezbędne doświadczenie

Operatorzy centrów danych do projektowania infrastruktury służącej oszczędzaniu energii często wykorzystują własnych fachowców oraz specjalistów ich producenta. Zwykle projekty są przygotowywane na etapie planowania obiektów. Integratorzy mogą natomiast zajmować się wdrożeniami, chociaż niektórzy są wyspecjalizowani w pracach projektowych. Powinni jednak mieć doświadczenie w obsłudze i budowie centrów danych. Potrzebują także wsparcia specjalistów, którzy prawidłowo policzą koszty inwestycyjne i operacyjne dla takich ośrodków.

– Bardzo ważną rzeczą jest porównanie długookresowych kosztów użytkowania i ocena czasu zwrotu z inwestycji w alternatywne rozwiązania energooszczędne – zauważa Grzegorz Niziński.

Jego zdaniem niezbędne do prawidłowej realizacji projektu jest powierzenie doboru rozwiązań firmie mającej doświadczenie w budowie centrów danych i posiadającej specjalistów o kompetencjach potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami, np. BICSI-DCDC (Data Center Design Consultant).

Przy doborze instalacji fotowoltaicznej pierwszym i najważniejszym krokiem jest przeprowadzenie szczegółowego audytu energetycznego, uwzględniającego dobowe zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebną do pracy serwerów, oświetlenia oraz systemów chłodzenia.

– Posiadając te dane oraz informacje o nasłonecznieniu w danej szerokości geograficznej, można w optymalny sposób dobrać system fotowoltaiczny – twierdzi Przemysław Sulkowski, Project Manager, Energy Solutions Team w S4E.

Niezbędna jest również ścisła współpraca integratorów z zarządcami centrów danych, ponieważ bardzo dobra znajomość obiektu i jego funkcjonowania jest kluczowa, aby wybrać odpowiednie rozwiązanie i poprawnie je wdrożyć. W ramach takiej kooperacji firma projektowa musi mieć wiedzę z zakresu implementacji konkretnego systemu, natomiast centrum danych powinno zapewnić odpowiedni nadzór nad prowadzonymi pracami i testami. Bez dobrej współpracy z zarządzającymi integratorom trudno będzie również ocenić, czy zmiany przyniosą klientowi realne oszczędności.

– Dla przykładu zmiana jakiegoś elementu infrastruktury według producenta spowoduje obniżenie kosztów energii o 3 proc. w skali roku, jednak wydatki na serwis lub specyficzne materiały mogą wywołać odwrotny skutek: w postaci wzrostu całkowitych kosztów funkcjonowania obiektu – podsumowuje Sławomir Kozłowski.