Tylko co dziesiąty polski reseller nie oferuje żadnych usług chmurowych. Natomiast wyjątkowo duży odsetek naszych firm IT (blisko 40 proc.) zarabia na usługach cloud, współpracując w tym celu z producentami i/lub dystrybutorami. Tymczasem w pięciu pozostałych krajach proporcje dotyczące tej kwestii są niemal odwrotne.

Natomiast nie ma już aż tak znaczących różnic w przypadku pytania o rodzaj najczęściej świadczonych usług cloud. W niemal każdym kraju objętym badaniem należy do nich backup oraz storage. W zasadzie na wszystkich sześciu rynkach przodują chmurowe platformy producentów, co oznacza, że dystrybutorzy – o ile chcą odgrywać znaczącą rolę w tym segmencie rynku IT – muszą włożyć jeszcze wiele wysiłku, żeby przekonać do kooperacji swoich partnerów. Dobra wiadomość jest taka, że resellerzy, którzy już korzystają z platform własnych dystrybutorów, oceniają je dobrze lub wręcz bardzo dobrze, a odsetek malkontentów mieści się w ramach błędu statystycznego.

Tegoroczne badanie Contextu dotyczyło kilku aspektów współpracy między resellerami a dystrybutorami. Zostało przeprowadzone wśród 3769 przedsiębiorców z sześciu krajów. W przypadku polskiego rynku dane zebrano od 688 firm IT, głównie resellerów z rynku MŚP (45 proc.), ale także m.in. e-tailerów (13 proc.), retailerów (12 proc.) oraz VAR-ów (8 proc.).