Kolejny etap ewolucji cyfrowej wita nas w 2020 r. obietnicą interfejsów posiadających inteligencję emocjonalną i hiperintuicyjne zdolności poznawcze. To odmieni biznes na sposoby, których w zasadzie nie można przewidzieć. Z drugiej strony projektowanie rozwiązań z myślą o ich  długowieczności wymaga jednak głębokiego zrozumienia zarówno dzisiejszych realiów, jak i możliwości jutra. Należy być świadomym sił technologicznych i rynkowych, które współcześnie napędzają zmiany. Dodatkowo mądrze jest przy tym pamiętać o pewnej ważnej kwestii związanej z wcześniejszymi innowacjami. Przykładowo, architekci z lat 80. opracowali systemy mainframe, które nadal funkcjonują i wciąż generują wartość biznesową. Rzecz jasna, według dzisiejszych standardów są one przestarzałe, lecz ilu z nas zbuduje systemy, które będą funkcjonować przez całe dekady? I jak nam się podoba taka spuścizna?

Tak wygląda kontekst otaczający 11. wydanie raportu „Trendy technologiczne 2020”. Kilka spośród tegorocznych trendów technologicznych jest odpowiedzią na znane od dawna wyzwania z dziedziny IT. Inne odnoszą się do wymiaru technicznego możliwości biznesowych wykraczających poza tę sferę. Jedno jest pewne: wszystkie mogą doprowadzić do istotnych zmian we współczesnym otoczeniu biznesowym.

W kolejnych akapitach omawiamy trendy, które – choć zakorzenione w dzisiejszych realiach – będą decydować o naszych jutrzejszych metodach działania. W części poświęconej etyce w technologii analizujemy, w jaki sposób każdy aspekt działalności przedsiębiorstwa dotknięty zmianami technologicznymi dostarcza okazji do zyskania – lub utraty – zaufania klientów, pracowników i interesariuszy. Następnie omawiamy platformy ludzkich doświadczeń, które umożliwią jutrzejszym systemom rozumienie kontekstu oraz wyczuwanie ludzkich emocji i podejmowanie działań na ich podstawie. Pionierzy już teraz badają sposoby, w jakie tego rodzaju platformy mogą zaspokajać ludzką potrzebę bliskości.

Należy przy tym pamiętać, że trendy rozwijają się w sposób nieoczekiwany. Często najbardziej interesujące możliwości pojawiają się w punktach przecięcia poszczególnych trendów. Kilka spośród tegorocznych tendencji stanowi fascynujące połączenie sił makrotechnologicznych i innych postępów technologicznych. Na przykład bliźniaki cyfrowe stanowią połączenie zmodernizowanych podstaw, zaawansowanych modeli kognitywnych, wbudowanych czujników i innych technologii, a formuła ta sama w sobie jest trendem, nawet jeżeli bazuje na pojedynczych ewoluujących technologiach. Mamy nadzieję, że „Trendy technologiczne 2020” dostarczają spostrzeżeń i inspiracji, które okażą się przydatne podczas czekającej nas wszystkich podróży cyfrowej. Droga od dzisiejszych realiów do jutrzejszych możliwości będzie długa i pełna niespodzianek, zatem warto mieć wielkie marzenia i dostosowaną do nich architekturę.